Leserinnlegg av Terje Kilen.

Jeg sendte mitt forslag «Kultursti og gangbro i Stjørdal siste sentrumsnære kystlinje» den 10. oktober 2023 til kommunedirektør Tor Jakob Reitan i Stjørdal kommune.

Jeg kunne lese i svarmailen der han oppfordrer kommunalsjef Erik Fenstad med følgende ord: Vi svarer takk for innspill og at dette blir vurdert på linje med andre innspill. Eller noe sånt? Tar du saken?

Kommunalsjef Fenstad svarer meg i samme mail fredag 13. oktober 2023:

Takk for innspillene. Det er gode innspill.

  • Adkomst til Langøra er ikke et nytt tema, men et krevende plantema, og et krevende økonomisk løft om det skulle la seg realisere. Det bør settes opp imot andre prioriterte tiltak for opplevelser som kommunen har omtalt i grønn handlingsplan.

  • Natursti er også en interessant ide og kan være aktuelt i en sammenheng hvor stekningen fra Stjørdal sentrum og ut mot havna, Molovika, Storvika og Vikanlandet skal tilrettelegges for gode opplevelser.

Kommunen har dessverre pr nå ikke avklart økonomi for disse tiltakene

Om mine forslag er notert i planverket og satt i system der, eller om dette oppleves som mas fra meg det vet jeg ikke, men jeg tror at det siste er det riktige.

Jeg har verken politiske eller private motiver i min henvendelse til Stjørdal kommunen om Langøra og kulturstien mellom Tangen og Molovika.

Jeg jobber for fellesskapet i Stjørdal, slik at innbyggerne og tilreisende skal få oppleve på en god måte de siste sjønære områdene ved sentrum.

Det er riktig som kommunen svarer, at dette ikke er et nytt tema for kommunen, mine sitater under er fra Stjørdalens Blad som kan bekrefte at dette er et gjentagende tema fra 2003 til i dag 2023.

I år kan vi feire 20 års jubileum på at kommunen fortsatt sitter og vurderer innspill og tiltak:

  • 2003

Einar Anton Fløttum, Høyres ordførerkandidat i Stjørdal – og fungerende ordfører for øyeblikket – støtter Arbeiderpartiets forslag om gangbru over til Langøra.

– Det står i programmet vårt at vi vil jobbe for økt tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon, og Langøra er absolutt et område vi mener bør gjøres tilgjengelig, avbildet med engasjert Einar Anton Fløttum.

  • 2011

– En bru over til øra vil gi folk i Stjørdal tilgang til et kjempeflott friluftsområde, sier Senterpartiets ordfører Johan Arnt Elverum sammen med Therese Horten og Nils Nordbotn avbildet i Bladet

  • 2016

– Stjørdal har store uforløste muligheter mot vest og i det å åpne seg opp mot sjøen, sier Marit Arnstad

– I Stjørdal er det industriutbygginger og næring som har blitt prioritert i sjøområdene.

Nå skal folk få tilbake sjøen som friluftsområde. Det skal ikke bli mer enn fem minutter fra sentrum til Langøra, sier Marit Arnstad som gløder for de sjønære områdene i kommunen. Dette sier Senterpartiduoen stortingsrepresentant Marit Arnstad og ordfører Ivar Vigdenes i 2016 avbildet med optimisme i blikket

Det mangler heller ikke på utredning av Langøra. Magne Husby, HiNT utga en utredning i 2013 for Stjørdal kommune:

Tilrettelegging for menneskelig ferdsel på Halsøen og Langøra Nord, og mulige effekter på fugl.

Tiltak som vurderes i denne rapporten er blant annet bygging av gangbru fra Tangen industriområde og over på nordspissen av Langøra Nord. Stjørdal kommunen ønsket med dette å finne ut hvordan disse planlagte tiltakene påvirker fuglelivet. Det ble derfor satt i gang forsøk på Langøra Nord for å se hvordan de ulike fuglegrupper reagerer på menneskelig ferdsel.

Rapporten ga følgende konklusjoner og anbefalinger til Stjørdal kommune:

Menneskelig ferdsel på Langøra Nord vurderes til ikke å ha særlig negativ effekt på de fleste fuglene.

Det som mangler er et engasjement fra Stjørdal kommune med gjennomføringsevne og vilje, det mangle verken på oppfordringer fra politikere eller befolkningen for å få prosjektene gjennomført.

Ja, jeg skal slukke lyset når jeg går, kommunedirektør.