Debattinnlegg skrevet av Jan Inge Kaspersen, gruppeleder Stjørdal Arbeiderparti.

Det har vært en stor uro rundt det politiske budsjettarbeidet i Stjørdal i år. Det har det vært god grunn til. Det politiske flertallet med ordfører Eli Arnstad i spissen har ikke hatt kontroll på økonomistyringen, og påla i november kommunedirektøren å legge frem nye omfattende kuttforslag. Nylig offentliggjorde de deler av kuttlista si som en dårlig julegave til de mange titalls ansatte som mister jobben. For elevene og omsorgstilbudet er det også dårlig nytt.

Mye av underskuddet skyldes økt behov for spesialundervisning, og at mange flere har fått et større omsorgsbehov. Dette koster penger, men mye av dette kunne vært unngått dersom vi hadde satset mer på forebygging. Nettopp det som Arbeiderpartiet har hevdet i mange år.

Kommunedirektøren har lagt frem et minusbudsjett for neste år, men planen er at vi igjen skal få overskudd i økonomien i 2026. Med det står Stjørdal i samme situasjon som mange andre kommuner det kommende året. Og selv om mange roper krise, så er kommunen i stand til å håndtere dette i tråd med anbefalinger fra KS og Teknisk beregningsutvalg.

Det vi ikke må gjøre er å ødelegge tjenestene for dagens elever og brukere av omsorgstjenester, og påføre kommunen store "reparasjonsutgifter" i framtiden. Det er nettopp dette panikken fra det styrende flertallet med ordfører Eli Arnstad i spissen nå er i ferd med å gjøre.

-Kutt i spesialundervisning uten å kompensere ordinær undervisning skaper bare en dårligere skolesituasjon for alle. Behovet for spesialundervisning kommer til å øke med dette.

-Kutt i hverdagsmestringsteamet som har hjulpet mange med å unngå dyre institusjonsplasser blir heller ikke billig for kommunen.

-Kutt i kulturskolen fører til et dårligere tilbud, og flere blir nå uten et tilbud som også er bra for den psykiske helsa.

Når de i tillegg utsetter bygging av Lillemoen 2, et prosjekt som kan gi et sårt tiltrengt omsorgstilbud for 16 brukere der de fleste treger døgnkontinuerlig hjelp og tilsyn på natt. Kommunedirektøren har påpekt at prosjektet sparer(!) kommunen for 19-22 millioner årlig! Summen av dette får konsekvenser i mange år fremover.

Kommunedirektøren var tydelig på at vi måtte satse på forebygging da han la frem økonomiplanen. Store kutt i tjenestene bidrar ikke til dette. Bare utsettingen av Lillemoen-prosjektet kan føre til at kommunaldirektørens plussbudsjett i 2026 blir til et underskudd.

Nå trenger Stjørdal en langsiktig plan for hvordan skolen og omsorgstjenesten skal se ut om 5-10 år. Kortsiktige kriseløsninger fratar kommunen fremtidige muligheter og gjør det vanskeligere for brukere og elever å få nødvendig hjelp fra kommunen.

Arbeiderpartiet kommer fortsatt til å jobbe for forebygging og kommer til å fremme forslag med egen inndekning, som reduserer nedtrekket i kommunedirektørens opprinnelige budsjett. Dermed foreslår vi å øke ressursene til barnehager, skoler og i omsorgstjenestene. Vi kommer selvfølgelig til å stemme mot flertallets usosiale kuttforslag.

Jan Inge Kaspersen, Stjørdal Arbeiderparti