Av Mari Frydenlund, Ungdomskontakten, Ann Kristin Borgan, Familieteamet, og Kari Christensen, SLT koordinator

Vi har et ungdomsmiljø som tidvis utfordrer oss. Der er det lett tilgang på rusmidler, trusler og vold er vanlig, og ungdommene er redde for å si ifra dersom noen har gjort noe galt. Det er samtidig viktig å påpeke at de fleste ungdommene ikke er involvert i kriminalitet, vold eller trusler, med de dette handler om, er vi bekymret for.

Vi trenger foreldre som kjenner sine barn, som kjenner vennene til ungene, som har oversikt over miljøene, og som tar kontakt når de ser eller hører om noe som er bekymringsfullt. Utfordringer i ungdomsmiljøet må løses i samarbeid mellom foreldre, frivillige og ansatte i offentlig sektor. Politi og kommune har et tydelig ansvar her, men vi må også ha hjelp fra dere foreldre. Dere er det beste forebyggende tiltaket vi har.

Barn trenger tydelige rammer og grenser

Å være forelder i dag krever at man bruker både kart og kompass.

Det er ikke enkelt å vite hvilket kart man skal velge! I dagens opplyste samfunn finnes det et mangfold av råd og tips til hvordan man skal forvalte foreldrerollen, og det er lett å bli forvirret og usikker på hva som er riktig vei å gå. Man får høre at man skal følge barn og unge sine behov når det gjelder utforsking, og at det er viktig å la de lære av sine erfaringer. Og ja, det er riktig, MEN det er ikke slik at barn og unge skal utforske på egenhånd. De trenger kloke, tilgjengelige foreldre som kan støtte utforsking gjennom refleksjon og tilstedeværelse. Barn og unge trenger foreldre som setter gode og tydelige rammer og grenser. Verken barn eller unge har forutsetninger nok til å forstå alle konsekvensene av ulike valg de tar, og derfor må foreldre stå sammen med dem. Det å sette gode rammer og regler for barn, er noe som foreldre bør starte med når de er små. Og rammer og regler justeres med alder og modenhet, men gode rammer og regler er fortsatt like viktige når de blir ungdommer.

Skap foreldrenettverk

Som kompass når du skal velge hvilke rammer og regler du som foreldre skal sette, kan det å ta en telefon til andre foreldre for å høre hva andre tenker, være nyttig. Er det for eksempel hold i påstanden om at «alle andre får lov”?  Sett så egne grenser, fordi det er du som kjenner din ungdom og din familie best.

Selv om barn og ungdom er uenige, trenger de foreldre som klarer å sette og holde på de grensene som er satt.  Det er både viktig og riktig at du setter og beholder grenser, selv om du forstår barnet/ungdommens sitt ønske og frustrasjon over å ikke få lov.

Foreldre må stå tydelig for noen grenser, og tåle å være kjipe. Grenser kan for eksempel handle om hvor de kan være, hvor lenge de kan være ute, eller å si nei til å delta på en fest. Forklar hva som ligger bak ditt nei;  at det handler om omsorg og behovet for å ta vare på og beskytte.

Barn og ungdom påvirkes av nettet og sosiale medier. Det kan vi ikke unngå. Men du som forelder har allikevel en påvirkningskraft og er en viktig rollemodell. Foreldre må også engasjere seg i ungdommers bruk og tilstedeværelse på sosiale medier.

Er du usikker på hva som kan være riktig med tanke på rammer og grenser, eller har du et barn du er bekymret for, så ikke nøl med å søke hjelp eller rådføre deg med andre. Det kan være andre foreldre, familie, nettverk eller ulike kommunale hjelpetjenester.

For en oversikt over hvilke tjenester som finnes i kommunen, se «Tiltakstrappa» på Stjørdal kommune sin hjemmeside.

Er du usikker på hvilken tjeneste som blir best i ditt tilfelle, ta kontakt med Velferdsveiledning. De kan hjelpe deg til å finne fram til riktig tjeneste.