Debattinnlegg skrevet av Nils Flønes.

Dette er en hyllest til vegvesenet og fylkeskommunen for årets kantslått.

Disse etatene som styrer kantslåtten på våre hovedveier bør få skryt for at de ikke har slått ned all vegetasjon på veikant, slik som i mange sesonger tidligere.

Det har vært en glede å få oppleve slike blomstrende vegkanter, både for mennesker og spesielt insekter som det har blitt alt for lite av. En husker hvordan frontruta på bilene så ut for mange år siden, dekt med døde insekter.

Blomstrende vegkanter er insektenes mat og indirekte vår mat. Jeg forstår at etatene vil holde borte uønsket vegetasjon, slik som Lupin (3 av 70 Lupinarter er svartelistet). Noen arter må slåes tidlig og hvert år for å holdes borte. De har sådd frø som kan ligge i jorda opptil 40-50 år og så gro opp. Disse må punktbehandles og ikke bare slås ned. Svenskene ha satt ut avfallskontainere for slike arter som blir levert til brenning, ikke til kompost.

I de siste dagene har det blitt sprøytet med ugrasmiddel og etterpå slått ned graset rundt stolper og skilt, klart for å kjøre med større redskap for å slå ned resterende vegetasjon. Jeg tror det blir resultatet, men det igjenstår å se. Nå er det bare å håpe at årets slått i høst blir etter at artene på veikanten har fått blomstret og satt modent frø.

Statens vegvesen sine retningslinjer er: Statens vegvesens driftsentreprenører gjør kantslått langs riksveiene om sommeren for å å ta vare på de artsrike veikantene, hindre spredning av uønskede arter og bidra til trafikksikker og hyggelig ferdsel langs veien. Med kantslått passer vi blant annet på at veikantene ikke blir overgrodde og hindrer sikten. Kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av skadelige planter som tar livet av artene rundt seg. Det gir en mer artsrik veikant, og dette er positivt for insektlivet langs veiene. Kantklipp to ganger i sesongen De fleste veikantene klippes to ganger i sesongen: første gang i mai og juni og andre gang i august og september. Våre driftsentreprenører klipper jevnlig for å beholde blomstrende veikanter og for å begrense spredningen av fremmede skadelige arter i veikantene. Veikanter med stort botanisk artsmangfold blir kartlagt, og bruken av plantevernmidler er redusert drastisk de siste årene. Klipping av veikanter tidlig i juni er ikke optimalt for humler og andre insekter, men det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insekter har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende veikanter. Da beholder vi mer artsmangfold også i fremtiden. At det går an å skrive slikt er for meg helt uforståelig. At artsmangfoldet blir større og at insektene har nok beitemark andre steder i juni og juli og at uønskede planter holdes borte er tøys. Holder en noen uønskede planter borte ved slått vil en også holde ønskede planter borte. Jeg forstår at det er ønskelig å holde større vegetasjon borte, men lauvskog vokser ikke så fort at den må slåes 2 ganger hvert år.

Nils Flønes