Samefolkets dag ble første gang feiret i 1993 samtidig med at FN åpnet det internasjonale året for urfolk. Det har gått hele 30 år siden det.Det har også gått 19 år siden Samefolkets dag ble offisiell flaggdag i Norge.

I 2004 fikk vi bekreftelse på at samisk kultur er sterk og levekraftig og det var store ønsker om at det norske og det samiske flagget på samefolkets dag kunne brukes side om side i det ganske land

Samefolkets dag markeres foruten i Norge, i Sverige, Finland og Russland og er et viktig symbol for et samlet folk på tvers av landegrensene. Vi har kanskje mye å lære av dette samarbeidet på andre områder i samfunnet.

For 6 år siden feiret man 100 års jubileet for det første samiske fellesmøte 6. februar 1917. 150 personer hvorav svært mange trøndere var til stede i Metodistkirka i Trondheim.

Dette møtet la grunnlaget for det landsdekkende og tverrnasjonale samarbeidet som er i dag. Denne 100 års feiringen i 2017 ble en meget stor opplevelse for hele landet.

Hele befolkningen, ung som gammel møtte opp og feiret uansett om man var same eller ikke. Vi var uten tvil ett folk. Det var stor aktivitet overalt og folk koste seg, noe man kan se i boka «TRÅANTE 2017» som har samlet bilder fra jubileumsfeiringen.

Intensjonen med jubileumsåret ble absolutt oppfylt. Året bød på et mangfoldig program som ble til gjennom et godt samarbeid mellom de samiske foreninger og de offentlige etater med flere.

Alt kunne sees, smakes og oppleves og folk ble virkelig kjent med den samiske kulturen. En hel uke med feiring var noe man selvfølgelig ikke kunne ha hvert år, men samenes nasjonaldag er spikret inn i folkets minne.

Trøndelag er også samenes fylke og jeg er som nestleder for kultur i Trøndelag fylkesting stolt over at samenes kultur og identitet har blitt mer synlig.

Gratulerer med dagen!