Jeg håper å få svar på hvem som har myndighet til å komme med lovnad om at denne veien til Værnes kirke og Prestmoen blir fullført.

Det er tydeligvis noen som har sviktet og ikke har forstått sitt ansvar for at dette veistykket med gang- og sykkelveg blir fullført.

Kommunens folk hevder at dette veiprosjektet er fylkets ansvar, noe de har delvis rett i, men saken er den at våre folk i Stjørdal kommune ikke har kontaktet e ansvarlige i fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

En skulle forvente at noen hadde forstått dette i vår kommune, og kommet med en ønskeliste om hva som skulle prioriteres. Vi kan ikke godta at dette veistykket fortsatt skal lige halvferdig.

Det er en skam at ingen tar tak i dette viktige veistykket inn til vårt vakre kirkeområde. Vi håper å få en skikkelig forklaring og begrunnelse på hva som skjer. Er det mangel på midler, eller er det mangel på tiltakslyst?

Mitt forslag er at Stjørdal kommune tar kontakt med lederen i fylkes trafikksikkerhetsutvalg, og får til en avtale om en framdrift av dette viktige veiprosjektet.

Til dere nåværende og blivende politikere: Det er bra at dere tenker på skole og omsorg, men jeg håper at dere utvider deres tankegang til å omfatte trafikksikkerheten i videre planer.