Kommunedirektøren har ikke oppløftene langtidsvarsel for kommunens innbyggere i de kommende år. Det varsles mørke og dystre utsikter som vil ramme gode velferdstjenester, barn, mennesker som sliter med ulike problemer og utfordringer, også helse og eldre.

Svak kommuneøkonomi er vel ikke noe som kommer plutselig av uforutsatte hendelser tenker jeg, men heller av en utvikling over tid.

Stjørdal vil få ca. 4.600 eldre som utgjør ca. 19 prosent av befolkningen i kommunen, og tallet vil øke betydelig i de kommende årene. Dette kan ikke gjentakas nok, eldrebølgen er allerede kommet.

Med økte drift- og vedlikeholdsutgifter skjønner til og med jeg at kommunen står ovenfor store og alvorlige prioriteringer i neste åra, kanskje vil de mangle i underkant av 100 millioner pr. år noen år framover.

Når dere folkevalgte vedtar et kommunebudsjett, en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn, eller at dere ikke følger planen for dekking av underskuddet, så kan de takke dere selv om kommunen blir registrert i Robek-regsistret.

At kommunen må ta en ny runde med effektivisering det ser jeg som en nødvendighet, det er noe alle må igjennom. Selv om mange av investeringene har vært nødvendige, kan det likevel være flere eksempler på dårlig økonomisk planlegging.

I min tid i privat virksomhet ble vi alle ledere hver uke målt på resultat og tiltak slik at vi fikk en god økonomistyring, alt er målbart også i offentlig forvaltning.

Både kommuner og private virksomheter skal ha en vedvarende prosess på kostnadene, her er det alltid noe å hente. Det betyr ikke at tjenestetilbudet blir svakere, men kommunen greier å gi gode tjenester til alle som trenge dette.

Det er dere folkevalgte og til slutt kommunestyret som har det formelle ansvaret for driften av kommunens økonomi så er sagt.

«Vi har alt, men det er også alt vi har», sa Ole Paus en gang, det hadde han rett i.

Selv om jeg ser mørke skyer i horisonten, vil jeg ønske dere alle en god adventstid.

Terje Kilen