Av Terje Kilen

Som innbygger i Stjørdal er jeg opptatt av kommunens innbyggere sitt ve og vel, fra det å ha et sted å bo, gode og rimelige offentlig tjenester, et godt og rikt kulturtilbud, til også å ha et godt friluftstilbud i sitt nærområde. Alt dette må skje uten et for stort innhugg i lommeboken til befolkningen.

Dyr mat, økte renter og store strømregninger fikk stor oppmerksomhet i fjor, det husker vi. En annen tjeneste som nesten er usynlig i diskusjonen, har økt med rekordfart i tillegg til vedlikeholdskostnader på egen bolig, er bokostnaden med blant annet kommunale gebyrer på tjenester som er nødvendig, rent vann, kloakk og god søppelhåndtering også feiing, er for oss alle livsnødvendige tjenester. Hvor stort dette er og blir i årene framover kan vi med gru tenke oss, jeg gruer meg for at husholdningsbudsjettet ikke tåler mere. Jeg tror at bokostnaden vil true vår boligmodell, der unge og kommende generasjoner får eie sin egen bolig.

Jeg tenkte at politikere uansett parti, ønsker at ungdommer skal få muligheten til å eie sitt eget hjem, dette bidrar også til å utligne forskjellene også forbedre formuesfordelingen.

Kanskje bør både kommuneadministrasjonen og politikere «ha to tanker i hode samtidig» for å bruke deres eget språk. Det diskuteres ofte hvor en skal bygge og hvorfor en ikke får bygge, så glemmer de ofte hvor store bokostnaden blir, også grunnen til at det skal bygges høy- eller lav boligbygging eller eneboliger. Alt dette er kostnader som er terskelen for å kjøpe seg et sted å bo.

Terskelen for at ungdommer og framtidige generasjoner skal eie sin egen bolig, er styrt av hvor kostbart alt dette blir, hvor dyrt alt blir inkludert vedlikehold og kommunale avgifter. Alt dette er i vesentlig grad styrt av de lokale kommunepolitikere der hvor folk bor, det kan dere gjøre noe med.

Kommuner som lykkes med å tilrettelegge både for gamle, barnefamilier, enslige og unge, som også har byggeklare tomter, også med kort saksbehandlingstid i kommunen, er som vi vet ettertraktet kommuner. Vi kjenner til at kommunale tjenester skal beregnes etter selkostprinsippet, som betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen og tilby denne tjenesten.

Jeg regner med at Stjørdal kommunen følger retningslinjer for beregning av selvkost, også håndteringen av overskudd og underskudd.

Jeg ser at Huseiernes sin organisasjon kalkulerer med en gjennomsnittpris for å bo på 120 kvadratmeter i 2024 på ca. 200.000 kroner. Dette inkluderer samlede bokostnader for husholdningen som kommunale avgifter, eiendomsskatt, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikehold. Trondheim er den dyreste byen å bo i Trøndelag, de har også eiendomsskatt. I 2023 koster det ca. 189.000.- å bo i denne byen, i 2024 vil det koste kr. 211.000.-

Stjørdal kommer på femteplass av de dyreste kommuner å bo i 2023. Dette utgjør i kroner ca. kr. 158.000.- for 2023 til kr 174.000.- i 2024.

Steinkjer kommer på ellevteplass av de dyreste kommuner i 2023 som også har eiendomsskatt, dette utgjør i 2023 kr. 136.000.- og ca. 147.000.- i 2024.

Jeg ser at Stjørdal kommune ønsker å øke vannavgiften med ca. 29 prosent og kloakkavgiften på vel 18 prosent. Prognosen viser for 2024 kr 22.410.- og i 2026 kr 26.145.- i året.

Kanskje har verken kommunen eller politikere vært kritiske nok, eller kommunen hatt gode nok vedlikeholdsplaner over tid, når vi ser den kraftige økningen av kommunale utgifter som snart er mellom 25 og 30 prosent. Her vil nok mange husholdningsbudsjett sprekke kraftig, det får være grenser hva vi skal tåle. Ja da, vi har hørt den at alt stiger i pris, og at det er krig i Europa. Kanskje har ikke alle innbyggerne lengere råd til å vedlikeholde sitt eget bosted lengere.