Debattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

Etter mye om og men er Hognesaunveien åpnet for trafikk, til stor lettelse for alle veifarende. Mange trodde at når et sånn veiarbeide tar så lang tid må alt være på plass med gang og sykkelvei på videreføringen av Kirkeveien.

Men akk den gang ei! Utvidelsen av veien til Værnes Kirke og Prestmoen stopper på halvveien. Hvem har bestemt dette?

Mange av oss har vært med i diskusjonen om å legge gang og sykkel- trasseen på en del av den gamle veien og utvide bilveien på ny grunn.

Vi får heller ikke denne gangen innfridd våre ønsker om en sikrere veiforbindelse for våre myke trafikanter til vår kirke. Det er tydeligvis biltrafikken som prioriteres, men det er vel ingen overraskelse!

Jeg håper at det ikke er for sent å koble inn vårt trafikksikkerhetsutvalg som virkelig må ta en runde i dette område og vurdere hva som må gjøres. Dette går i høyeste grad på trafikksikkerheten for de myke trafikanter.

KTU har her en mulighet for å vise at de jobber også for de myke trafikanter i vårt samfunn! Dette er ikke ment som en kritikk av noen, men håper at dere som jobber for vår sikkerhet på våre veier er våken og tar tak i farlige situasjoner som dukker opp. Ikke vent på at det dukker opp som sak i utvalget!