Debattinnlegg skrevet av Birgitta Geving Hansen, for Frigårdens Venner.

Kommunalsjef Samfunn Erik Fenstad har vært på besøk hos Stjørdal Næringsforening den 27. oktober, og informert om Frigårdens fortreffelighet som Stjørdals nye industriområde.

Ja, for alle som har fulgt med i timen ang. utbyggingsplanene for Frigården, stiller seg spørsmålet: Er Hell Arena bare er et skalkeskjul fra kommunens side for etablering av et nytt industriområde. Agendaen synes å være å flytte plasskrevende, bråkete og forurensende industri til Frigården.

Stjørdal Kommune har også inngått kompaniskap med utbygger av Stormyra på Frigården, brødr. Bjerkli, som er naboeiendommen til Hell Arena. Her ligger det i kortene at hvis planene vedtas blir hele Stormyra og området Hell Arena blir et gigantisk industriområde.

Sutterø har vært Stjørdals industriområde siden «tidenes morgen». På 70-tallet regulerte kommunen området til plasskrevende industri. På 80/90-tallet la etterhvert detaljhandelen beslag på store arealer. Planen nå ser nå ut til å være at plasskrevende industri med stort transportbehov ikke lenger skal være på et industriområde tilknyttet hovedveinettet E6 og E 14, men flyttes til skogs, altså Frigården.

Næringsforeningen synes «ikke vi skal skusle bort mulighetene» for etablering av Hell Arena. Eller nedbygging av Frigården til industriformål, som det i realiteten er. Næringsforeningen har også tro på at det går an å forene utbygging, og å ta vare på natur- og friluftsområdet. Men hvilken naturopplevelse vil det bli når ny skiarena blir etablert med løyper i runder på ei myr (se planforslag Hell Arena). Bak en støyskjerm (ref. Statsforvalteren).

Stjørdal Kommune er i «pengeknipe» ser vi i media. Stopp nå, bruk ikke mere penger på «prosjektet» Hell Arena. Spar penger med å bevare Frigården som rekreasjonsområde. Alle vet at innbyggernes muligheter for lett tilgjengelige friluftsområder er viktig for den fysiske helsa. Kort sagt penger å spare på innbyggere med god helse og trivsel.

Den 25. november skal Frigårdens skjebne etter sigende avgjøres i kommunestyret. Vi oppfordrer våre politikere til å se på andre muligheter for Frigården. Se til bl.a. Oftenåsen i Steinkjer. Et meget vellykket samarbeid med grunneiere, kommunen og ildsjeler. Et sammenhengende nett av flere kilometer opparbeidede turstier. Korte og lange løyper, noen tilrettelagt for rullestoler, egne «trollstier» for barnefamilier. Hytte med servering i helgene. Mye av dette har vi allerede på Frigården. Et nett av stier og grusveier, og skihytte. Det trengs ikke store investeringene, men grunneierne bør få kompensert fra kommune/stat for ulempene. Skogbruk og annen form for vedlikehold i sin egen utmark bør kunne være forenelig med vanlig friluftsliv.

Naf-banen og arrangementsområdet (på Forsvarets grunn) er allerede godt etablerte på Frigården. Her kan natur- og friluftsområdet på Frigården bidra som et ekstra «tilbud» til publikum/tilreisende på ulike arrangementer. Men det må ryddes opp i ulovlige bygde veier, utslipp i vassdrag og utfylling av betong og grus i myra. Da kan hele det store, flotte området på Frigården skinne, for alle med ulike hobbyer/interesser.

Ødelegges myra og skogen på Frigården nå, er den tapt for alltid.

FOR FRIGÅRDENS VENNER

BIRGITTA GEVING HANSEN