Debattinnlegg skrevet av ansatte i Lånke hjemmetjeneste.

Flertallet i kommunestyret med ordføreren i spissen har vedtatt å fjerne kjøkkenpersonalet ved Lånke bosenter på helg og helligdager. Dette kan umulig betegnes som et fremtidsrettet tiltak? Her mener vi at kommunen går et langt steg tilbake, tilbake til fortiden.

Det er fremtidsrettet å tenke riktig kompetanse på riktig plass. Dette har det også vært fokus på i Stjørdal kommune. Helt til torsdag kveld. Da var dette plutselig ikke viktig lengre. Nå mener flertallet i kommunestyret at det er helt greit at sykepleiere og helsefagarbeidere bruker tiden sin på å smøre brødskiver, vaske kopper, varme middag, servere middag og alle andre oppgaver som tilhører kjøkkenpersonalet.

Ja, for frem til nå har arbeidet på kjøkkenet krevd en person på plass fra kl.07.30 til kl.15.00 hver eneste dag, 365 dager i året. De som jobber på kjøkkenet har like mange skritt på skrittelleren sin, som oss som går i pleien har. De sitter overhodet ikke på rumpa. Og bare så det er sagt, middagsservering til brukere som bor i leilighetene her er bare en brøkdel av de oppgavene kjøkkenpersonalet har i løpet av en dag.

Ved bosenteret bor det i dag 16 personer på rom, alle disse vil også få dårligere ernæringstilbud når kjøkkenpersonalet forsvinner på helg. Vi har tre faste ansatte på kjøkkenet her ved Lånke bosenter. To av disse jobber hver 3. helg. Den tredje har en 85,20 % stilling og har jobbet ved dette kjøkkenet i 40 år! Når du har jobbet på en og samme plass i 40 år, ja da har du et brennende engasjement for jobben du gjør for de du skal lage mat og servere mat til hver dag.

Du kjenner den enkelte pasienten så godt at du vet hva de liker å ha på brødskiva, hvilke grønnsaker de ikke liker, hvor stor porsjon de skal ha, og tynner eller sper på sausen slik at alle skal bli fornøyd med sitt måltid. Det blir bakt til jul, påske og til helt vanlige søndager. Det blir laget varmmat fra bunnen av på lørdagskveldene, fordi pasientene kanskje lyster på noe annet en brødskive på en slik kveld i uka.

Det er noe med alle disse måltidene hver dag som er samlende og det betyr mye for pasientene vi har her. Ved å kutte denne tjenesten på helg frafaller blant annet alt dette. Ved at kjøkkenoppgavene nå skal legges til pleiepersonalet vil dette kreve at det ansettes en ekstra person på jobb i helger og på helligdager. Blir det gjort? Nei, for da blir det plutselig ikke et sparetiltak lengre. Indirekte så mener altså kommunestyret at det er greit og forsvarlig med en pleier mindre i avdelinga på helg?

Tall fra helsedirektoratet viser at mellom 20-60% av hjemmeboende som mottar helsehjelp er underernærte eller står i fare for å bli det. Det har kommet pålegg om ernæringskartlegging av alle brukere av helsetjenester i kommunen. Når kartlegging viser ernæringsmessig risiko må det settes inn ulike tiltak som for eksempel samspising, ønskekost, spesialkost og maten som serveres bør være appetittvekkende.

Maten som kjøres ut av sentralkjøkkenet kommer i hvite plastbeger som plasseres i mikrobølgeovn et par minutter før servering. Vi har ikke hørt noen si at dette er appetittvekkende. Når denne maten i tillegg skal spises alene er vi redd at det vil bli skjebnesvangert for flere brukere som er i fare for feil – og underernæring. Det kan ikke forventes at kvaliteten på ernæringsarbeidet vil bli like godt, når dette nå blir en ekstraoppgave for pleiepersonalet som allerede har for mye å gjøre. Er virkelig den økonomiske krisen i kommunen så stor at kommunen kan tillate seg et slikt steg tilbake i tid? Er dette et tiltak som står i stil til mottoet: et godt valg for framtida?

I disse pandemi-tider har vel også Stjørdal kommune fått god kunnskap om generelt smittevern, allikevel menes det at vi som akkurat har hjulpet noen på do, vasket spy eller skiftet på ei seng full i urin skal gå på kjøkkenet å smøre brødskiver eller lage middag. Da må vi kanskje skifte tøy først? Og etter matlaging må vi skifte igjen før vi går inn på et pasientrom for å skifte på et infisert sår. Eller vil det i det hele tatt bli tid til dette såret?

Dette kuttvedtaket fører også med seg større geografiske forskjeller i kommunen. Skatval og Hegra bosenter opprettholder sin kjøkken/kantinedrift. Når ble dette senterpartipolitikk? Vi vil også  Understreke at det er forskjell på kjøkkendrift og kantinedrift. Det som er kuttet på helg her i Lånke er kjøkkendriften på bosenteret.

Vi mener det er hjerterått, fullstendig meningsløst og urettferdig at dere har stemt for og vedtatt dette “sparetiltaket” til tross for begrenset innsikt og manglende konsekvensutredning.