Av Kåre M. Børseth

Dette er noen tanker fra en som var med på å bygge denne traseen og som fikk navnet Mellomriksveien, og som nå heter E14.

Vi som har vært med og jobbet i dette prosjektet følte allerede i starten 1957 at veien var i smaleste laget, det er dyrt å være fattig, så regninga får vi nå! Transporten av tunge kjøretøyer har økt noe  voldsomt , og farten øker med negative følger det fører med seg. E14 sin trafikksikkerhet blir satt på en hard prøve, hvis dette får fortsette uten at noe blir gjort på vår østgående hovedvei til Sverige.

Jeg oppfordrer  våre to ordførere i Meråker og Stjørdal til å være aktive pådrivere, og sørge for at dette veianlegget får sin løsning i dette budsjettet! Dere er sikkert klar over at vi får ingen veimidler hvis vi sitter og venter på at på at fornuften skal seire! Vi er mange som har vært med i dette spillet, og blitt skuffet hver gang!

Nå har vi sjansen til å få gjennomført dette viktige og i høyeste grad helt nødvendig trafikksikkerhetstiltaket. Det blir mange år til vår østgående hovedvei får denne muligheten igjen!

Nato må også ta del i denne debatten. De blir en storforbruker av E14 til svenskegrensen. Nå har våre to ordførere sammen med vår regjering en mulighet for å sette vårt dalføre på kartet og i trafikkens tegn. Vi aksepterer ikke flere narrespill.