Debattinnlegg skrevet av Henrik M. Pedersen

Jeg leste Erik Fenstad sin "min mening" i Stjørdals nytt sist uke.

Siden det ble henvist om å ta kontakt for spørsmål vedrørende vedlikehold/tilstand på den eldste  bygningsmassen ved Foslia skole, oversender jeg også disse spørsmålene til kommunelegen slik at disse spørsmålene kan bli opplyst til de som skal foreta kontroll/tilsyn av helse og miljø, som en eldre bygningsmasse medfører:

1. Det ble skrevet at det ikke var muggsopp. Har det da kommet svar på den innsendte tak-prøven? Og hva med de svarte flekkene på ytterveggen?

2. Det nå over 25 år gamle taket som er delvis lappet og utseendemessig ser utslitt ut, hva er planen for bytte av det og eventuelle underliggende membran?

3. Skal de utslitte takrennene byttes?

4. Hva med gamle vinduer som ikke er tilfredsstillende med tanke på dagens standard?

5 Etterisolering av yttervegger samt tilstand på bekledning, og eventuelt problem med soppdannelse?

6. Ventilasjonsannlegget, er det renset eller foretatt støvsuging av støv nylig?Hva er planen hvis dette ikke er gjort nylig og regelmessig? Og er det noen gang gjort teknisk måling av luftkvalitet, og eventuelt når sist?

7. Når det gjelder toalettsituasjonen på skolen så er det regnet (som jeg har fått det informert) at det skal være 1 toalett pr. 20 barn. Det er over 60 barn på 4. trinn, og de har tildelt 3 toalett. 1 toalett er tildelt lærere/ voksne, noe de har krav på ( mest sikkert), med tanke på sin arbeidsplass.

Det er da for få toalett på 4. trinn. Hvordan er da situasjonen på dette for resten av 1. til 3. trinn? Kvaliteten på disse toalettene virker dårlig, og det virker på meg som at det er brukt forskjellige type fliser. Er det ikke krav til riktig type fliser/fuger med tanke på renhold/hygiene?

Er det foretatt noen bakterie-målinger fra toalett, gulv og vegger? Er det foretatt regelmessige desinfeksjon av disse toalettene? Dette er brukt av barn som tisser og gjør i fra seg på gulv og vegger. Hva er planen for vedlikehold og renovering av toalett med tanke på å forsikre seg for hygiene og krav til membran osv? Er det baderomsmembran på toalettet, eventuelt tilstand under gulvet?

7. Det er meget dårlig plass til garderobeskap/hyller til barn.i 4 trinn, det brukes vindfang i dag til garderobe. Det blåser støv/løv og regn inn i vindfang og videre inn i klær osv til barna. Er dette i henhold til forsvarlig helse/miljøet for barna og de krav som stilles helse- og livsmessig?

Dette er ting som jeg lurer på og ting jeg anser er viktig for helse og miljø til de som er på Fosslia skole, både barn og voksne.

Når dette er sagt, så må jeg si igjen at jeg har full forståelse og ikke minst respekt for de problemer som de som jobber med vedlikehold/ansvar for alle kommunale bygg har. Dette vedrørende manglende økonomi for å ivareta disse bygningene. Og den vanskelige situasjonen dere jobber i når dere ikke får penger nok til å foreta vedlikehold.

Det er våre politikere som sparer og velger å bruke alt for lite penger på dette. Men blir det ikke foretatt konkrete og riktige/kritiske nok vurderinger, som belyser alle eventuelle problemer? Vil ikke dere få penger til å foreta de riktige vedlikeholdet som er nødvendig?

Det er dette samt å forsikre oss om at alle som oppholder seg på Fosslia skole har det bra og ikke blir syke av å være på skolen.