Vi minnes byantikvar Robert Øfsti som fyrte løs i 2018: - Stjørdal er dessverre blant Norges mest karakterløse byer.

Denne salven om Forsvars- og flyplassbyen Stjørdal, var litt å tygge på og fordøye både for både politikere og innbyggere tenkte jeg da. Jeg synes jo mere folk kjenner historien til Stjørdal - jo finere blir byen.

I alle samfunn og i alle tider etterlater historiene og kulturminnene seg spor, nye som legger seg over og erstatter gamle spor. Sporene forteller om det samfunnet og de menneskene som skapte dem.

De fleste byer også Stjørdal har gjennomført tiltak som går på opprusting av grøntområder og områder i gamle byparker. Disse tiltakene har stor betydning for folk flest, og det er blitt gitt uttrykk for at trivelige og vakre uteområder bidrar til å skape en positiv opplevelse av stedet.

Flere byer har satset på lyssetting av viktige bygg og landemerker. Lyssettingen er et trivselsskapende tiltak som er med på å framheve stedet og understreke dets identitet, spesielt i mørketiden. God lyssetting skaper gode og spennende opplevelser i den mørke årstiden, og gjør det også tryggere å ferdes ute. Hva om kulturhuset Kimen har blitt opplyst i blått, se bare hvilken glede lysfontenene på uteområdet skaper.

Stjørdal satser på gang- og turveier, jeg tenker på den som går på Tangen forbi Equinor og ut mot Molovika. Går du denne strekningen så har du gått forbi fortiden til Stjørdals eldste bedrift Tangen Bruk, her på Tangen ble det drevet sagbruk, teglverk, kalkbrenneri og pottemakeri den gang Stjørdalselva hadde sitt utløp her.

Har det ikke vert flott med skulpturer og montere som illustrerte og fortalte om virksomhetene her? Eneste minnet her i dag er stolpene som står i utløpet av Gråelva, som tok imot tømmeret fra dalføret, det ble fløtt og lagt i «sopper» her til Tangen Lense.

Stjørdalselva hadde sitt utløp forbi Tangen, elva ble også brukt til seilbåter, jekter og dampbåtene som hadde sitt anløp ved Løkenkaia i Halsøen, for å nevne noe. Da kunne våre stier og gangveier også bli en historiebok med fortellinger om plassene når folk passerte på gang- og turveien her.

Målet må være å gi kunnskap og forståelse gjennom å skape og synliggjøre stedets og byens historier slik at Stjørdal blir et reisemål, ikke et stoppested.