Av Gunnar Uglem, Kommunestyrerepresentant Miljøpartiet de grønne

Når det drives med underskudd og vi må ty til sparepenger, så er det en enkel måte å løse det på; redusere aktivitet, altså kutte i utgifter.

Det går ut over ansatte som enten mister jobben eller må løpe fortere, og de som er avhengig av tjenester fra kommunen, som kan miste disse eller få reduksjon i tjenestene.. Med budsjettdisiplin så menes det vel at en pengesum avsatt til en bestemt tjeneste skal holde, selv om det kommer flere brukere av tjenesten enn forventet. Kommer det flere brukere enn forventet må det strammes inn.

Denne medisinen har blitt brukt i de 9 årene jeg har hatt verv i kommunepolitikken. Har den virket? Tja, så lenge rentene har vært svært lave og skatteinngangen har vært svært god har det gått sånn noenlunde.

Stjørdal kommune driver meget effektivt. Det har vi fått bekreftet fra mange hold. Når vi driver så effektivt er det vanskelig å finne steder å kutte. Det sløses svært lite og i Kommunedirektørens forslag til budsjett er det vanskelig å finne budsjettposter å kutte i. Vi bør nok heller øke enkelte steder, spesielt på de forebyggende områdene.

Finnes det annen medisin å ta enn den som har vært brukt lenge og egentlig ikke virker? Det er jo mulig å øke inntektene, men den eneste måten å gjøre det på for en kommune, er jo eiendomsskatt. Ikke særlig populært selvfølgelig, men på den andre siden er vi jo sammen om å bo og drive en kommune.

Det er også mulig å tenke langsiktig. Hvordan vil vi at kommunen skal være om 10-20 år? Skal vi fortsette å leve fra hånd til munn hvert år eller kan vi kan innrette oss slik at vi kan sikre en mer forutsigbar kostnadssituasjon på driftsutgiftene?

Ved å satse på forebyggende tiltak både innen oppvekst og helse viser mange kommuner at de får en lavere andel med behov for spesialundervisning og at flere kan få god og riktig oppfølging heime og dermed ha mindre behov for tunge tjenester fra kommunen. Hverdagsmestringsteamet er et godt eksempel på dette. Nå foreslås det nedlagt. For oss i MDG er det ulogisk.

Det kan også være strukturer i driften vår som kan endres og som vil gi bedre kontrollen på driftsutgiftene. Jeg tror våre ansatte kan ha mange gode og konstruktive innspill i denne sammenheng. Vi må stole på og vise tillit, slik at ansatte tørr og vil bidra.

Hele prosessen rundt neste års budsjett har vært bekymringsfull for mange ansatte og tjenestemottakere. Det er svært beklagelig. Kommunens ansatte gjør en meget god jobb og de som mottar tjenester fra kommunen skal ikke gå å kjenne på en frykt for å miste den hjelpen de trenger.

Jeg håper at dette ikke fører til at vi mister kompetanse og får et omdømme som gjør Stjørdal kommune lite attraktiv som arbeidsgiver.

Vi trenger dere lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere, saksbehandlere, vaktmestere, renholdere, ja alle ansatte. Vi trenger dere, for det er dere som gjør jobben og sørger for at vi er en god kommune å bo og leve i.