Debattinnlegg skrevet av Naturvernforbundet i Trøndelag og Naturvernforbundet i Malvik.

Matjorda i Norge har på papiret et sterkt vern. Dessverre bare på papiret. Matjorda får ligge i fred bare til en grunneier eller utbygger (gjerne i kompaniskap) foreslår utbygging.

Det foretas overfladiske konsekvensanalyser, utført på vegne av utbygger. Hver enkelt åkerteig som bygges ned, har liten betydning for Norges matforsyning, men ingen tar ansvar for helheten. Overordnede mål og strategier tilsier at bare særlig vektige grunner skal til for å omregulere matjord til bebyggelse. Slike grunner finnes ikke på Vikhammer.

Kommunestyret i Malvik skal mandag igjen behandle planene om utbygging av Vikhammer Nedre. Utredning og behandling av saken viser at vernet av matjord tillegges liten, nær ingen, vekt. Det politiske skjønnet for politikerne er stort, men det forutsetter av saken er godt nok utredet. Verken saksbehandling og saksframlegg i denne saken viser at konsekvensene er godt nok utredet.

Verden står foran to menneskeskapte katastrofer – klimakrisa og naturtapkrisa. Disse krisene forsterker hverandre og de truer kloden og våre egen evne til å skaffe nok mat til befolkningen. Naturvernforbundet minner om at landbruksarealet i Malvik ser ut til å være salderingspost i alle typer utbygging; vei, industri og boligbygging. For å vise utviklinga av tapt matjord i Malvik ber vi om at kommunene presenterer et arealregneskap som viser de siste årenes tap av landbruksareal og hva det er omdisponert til.

Hus kan vi bygge på mange ulike arealer. Matjord finnes ikke mange steder og er en svært begrenset ressurs. Det er lite framtidsrettet å sette hus og mat opp mot hverandre, slik dette prosjektet i realiteten gjør.

Vi ber politikerne i Malvik kommunestyre å avvise utbygging av Vikhammer Nedre.