Debattinnlegg skrevet av Åsmund Sjøberg, førstekandidat i Selbu SV og Morten Harper, førstekandidat i Stjørdal SV.

Vindindustri i et av våre flotteste områder for friluftsliv og trening? Nei, takk!

Nylig sprakk nyheten om at den aktive vindkraftutbyggeren Cloudberry ønsker å bygge opptil 10 vindturbiner på Selbuskogen, spredt utover et område på over 3000 mål. Utbyggingsområdet er like ved Selbuskogen skisenter. Det strekker seg helt inntil Pundsvollen – et landemerke på tur – og den populære skitraseen til Vardebu.

Selbuskogen er et av Trøndelags fineste naturområder for friluftsliv og trening. Sagnomsust for sine flotte skiforhold, men også attraktivt for fotturer i variert skoglandskap.

Naturen i Selbu har allerede fått merke at vindindustri medfører store konsekvenser, med turbinene som nå preger Stokkfjellet. Vi har også sett flere andre steder – ikke minst i Trøndelag – hvilke voldsomme inngrep utbyggingen av vindkraft på land fører til. Det er ikke bare selve vindturbinene, men også store veier og annen infrastruktur som hugger inn i landskapet. Det som før var naturområde, blir et industriområde.

Hva slags lokalkunnskap har utbyggerne som sitter på sitt kontor i Oslo og tegner ut et planforslag som dette? For oss som bruker og kjenner de verdiene Selbuskogen representerer, er utspillet fra Cloudberry (med underselskapet SkogVind) en provokasjon.

Selskapet skriver i luftige ordelag om miljø, men har de tanke for naturavtalen inngått i Montreal som forplikter Norge til å styrke naturvernet? Utbyggingen som foreslås vil endre utmarka fullstendig. Dette går på bekostning av naturmangfold og friluftsliv.

Naturen vår er under et sterkt nedbyggingspress. Arter forsvinner, og vi har en naturmangfoldkrise. Erfaring viser at rovfugl er spesielt utsatt for å bli drept av turbinene. Helheten i landskapet er dessuten en viktig del av naturmangfoldet, slik det er definert i naturmangfoldloven. Vi er også sterkt bekymret for at man ønsker inngrep i et område med mye myr, som vi absolutt ikke bør røre – både av hensyn til naturmangfold og klima.

Vi trenger mer fornybar energi for å elektrifisere samfunnet og redusere klimautslippene, men klimakrisen kan ikke løses ved å ødelegge naturen vår. Det er mye energi å hente på modernisering av eksisterende vannkraftverk, solenergi på bygninger og jordvarme (termisk energi). Energisparing i nye bygg må være en selvfølge, og kommuner som Stjørdal og Selbu må sørge for å tette energisluk i gamle bygg. Vi må også forvalte energien som den knappe ressursen den er. Energikrevende datasenter til kryptovaluta er ett eksempel på virksomhet som må avvises, og dermed bidra til at behovet for ny energi blir mindre. Samfunnsnytten må vurderes kritisk.

Vi oppfordrer selbygg og stjørdalinger til å stå sammen for Selbuskogen – mot naturødeleggende vindindustri!

Åsmund Sjøberg

Førstekandidat Selbu SV

Morten Harper

Førstekandidat Stjørdal SV