Skrevet av Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

Munkholmen legesenter i Trondheim legges ned og et svært stort antall brukere mister sin fastlege. Det er fastlegekrise i Trondheim og tiden er inne for å endre dagens fastlegedrift.

I desember sto rundt 500 pasienter i Trondheim uten fastlege. I tillegg sto rundt 3700 pasienter på venteliste. Nå blir køene enda lengre. Det handler om at legene har fått mer og mer å gjøre ved at de blir pålagt flere og flere arbeidsoppgaver. Arbeidspresset er så stort at det går på helsa løs for fastlegene.

I Trondheim drifter legesentrene alt selv. De har arbeidsgiveransvar for sekretærer og har driftsansvaret for lokalene og utstyr. Jeg skjønner godt at enkelte leger ser seg om etter andre jobber i andre kommuner som eks.  Stjørdal.

I Stjørdal er det fullstendig andre rammebetingelser og vilkår enn det er i Trondheim. Der er det kommunen som drifter legesenteret og fastlegen kan «bare være» lege (5-2 avtale). Hvorfor vurderer ikke Trondheim kommune en tilsvarende ordning som kan føre til at fastlegene ikke gir seg pga. arbeidspress?

Det er ikke forsvarlig at en fastlege skal være arbeidsgiver, vaktmester og samtidig jobbe som fastlege med over 1.000 brukere i gjennomsnitt.

En fastlege har alltid ansvaret for pasientene sine uansett hva som skjer. Hvis en fastlege selv blir syk så må man selv skaffe vikar. Dagens situasjon er at det er få som vil være fastlege og det er svært vanskelig å skaffe vikar hvis man må være borte fra jobben.

Når Stjørdal klarer å organisere fastlegeordningen slik at fastlegene klarer jobben så bør også Trondheim kommune også klare dette.