Leserinnlegg skrevet av Truls Olve T. Hansen, sivilagronom.

Det er skremmende å se høyhusene reise seg på Vikhammer og stenge for utsikten mot Trondheimsfjorden. La heller innbyggerne i Malvik få nyte av utsikten mot sjøen og verne om det som er igjen av den verdifulle matjorda på Nedre Vikhammer. Ingrid Aune snakket alltid varmt om Malvik rivieraen, og verdien for oss i Malvik om det å kunne ha tilgang til strandlinjen, og det å se utover Trondheimsfjorden.

Det er nok ikke tilfeldig at det blir påstått at gården til Sakse på Vik lå på Vikhammer. Det var lettdreven jord av god kvalitet, med en trygg havn. På Vikhammer har det vært bosetting fra istiden og landbruk siden vikingetiden, det vises i dag både av en tingplass og gravhauger (Kongshaugan).

Nedbygginga på Vikhammer er en rasering av både utsikt og den beste matjorda i Malvik. Den er godt egnet til dyrking av hvete til brød, grønnsaker og poteter. I arealplanen skal matjorden flyttes. En får med seg matjorden, men ikke de klimatiske forholdene som gjør jorden egnet til matproduksjon.

Malvik er en kommune som setter folkehelse og friluftsliv høyt! Men en økning i flere aktive eldre på Vikhammer, ny barnehage og ungdomsskole vil også føre til et økt behov for friarealer. La heller arealene på Nedre Vikhammer bli en del av Malvik-rivieraen. Så kan det som er av matjord på sikt bli Malvik Central park, på linje med suksessen Midtsandtangen.

Innlegget er skrevet av sivilagronom, Truls Olve T. Hansen. Foto: Asmund Langeland

Vikhammerløkka er satt av i arealplanen som et friområde, det er veldig bra. Men det bør planlegges flere parkeringsplasser i arealplanen på Vikhammerløkka, slik at det blir tilgjengelig for alle. Spesielt for barnefamilier som er avhengige av bil.

Vikhammerskjæret er også en viktig bade- og rekreasjonsplass for mange. Det bør også legges til rette med parkeringsplasser der, slik at dette ikke fremstår som en privat strand for dem som bosetter seg i Vikhammerstrand.

Politikere dere raserer et matfat som vi malvikinger har nytt godt av i 1000 år, det kan vare i 1000 år til. Tenk dere godt om. Det er heller ingen ulempe at alle i Malvik får nyte utsikten over Malvik-rivieraen!