Av svært bekymret mamma

I dag kom det nok en bekymret Vigilo-melding fra rektor på Hegra ungdomsskole. Der fikk foreldre informasjon om at det kun er forsvarlighet, altså ved fare for liv og helse, det vil bli innleid vikarer nå fremover. Skolen er pålagt sparetiltak, som så mange andre etater i kommunen vår.

Men hva er forsvarlighet for våre politikere i Stjørdal kommune? Et godt og trygt skoletilbud for alle barna, er ikke det selve definisjonen på en forsvarlig oppvekst?

Min mening er at disse sparetiltakene som skolene nå tvinges til å gjøre, overhode ikke er forsvarlig og heller ikke lovlig! Kanskje vil noen godtfungerende elever, humpe seg igjennom uten de største skadene. Men hva med alle de som trenger det lille ekstra? De som trenger det ekstra blikket, det ekstra tiltaket og den ekstra forutsigbarheten? Hva blir de langsiktige kostandene for dem?

Hvis man er en familie, som sammen med en engasjert og faglig dyktig ansattgruppe på Hegra U og andre hjelpetjenester har jobbet tett og godt med å hindre skolefravær, og skape et trygt og godt tilbud for en elev som strever. Hvis man nå ikke har råd til å gjøre dette lengre  - er det forsvarlig for deres barn - for vårt barn? Hva koster det Stjørdal kommune om vårt barn faller ut av skolen - igjen? Hva koster det kommunen og Norge at barnet vårt står i fare for å falle utenfor, ikke bli en bidragsyter i samfunnet? Tør dere i hele tatt å ta det regnestykket?

Når tryggheten med den innleide personen, som er en vikar - og dermed definert som overforbruk, blir tatt bort - hvor blir det av forsvarligheten da? Når selvskadingen starter igjen, og en av foreldrene må være hjemme fra jobb, og hverdagen blir til et mørkt hull. Kan det egentlig regnes i kroner og øre? BUP, helsetjenester, fastlege, foreldre hjemme fra jobb.... dette regnestykket vises kanskje ikke i dag. Men spør gjerne hvem som helst som sitter i den situasjonen. Det koster både kommune, familie og barn dyrt å være i en slik situasjon. Så stans denne galskapen, før det går enda flere liv i et samfunn som ikke har råd og tid til å ta vare på de som trenger noe ekstra.

Hva annet kan vi gjøre enn å rope STOPP!!! Jeg kan trygle, jeg kan be, bare si meg hvem jeg skal knele foran. For verdighet er en langt bedre verdi for meg å ofre, enn å nok engang se barnet mitt gå sakte mot dette stupet, som vi endelig var på vei bort fra.

Vi som foreldre kan gå i fakkeltog og vi kan kjøre minnekortesje for de vi ikke klarte å redde, men hva kan vi gjøre når makten ligger hos dere? Når barna våre ikke lenger har en verdi utover kroner og øre i et budsjett.

Stjørdal kommune - et godt valg for fremtida....  Det blir dessverre en tragikomisk visjon, med politikere som ikke har mot nok til å si: DETTE skal ikke skje på min vakt. Disse sparetiltakene kan jeg ikke stå inne for! Lytt til rektorene! Lytt til foreldrene! Skolen kan ikke miste flere ressurser. Så svar meg gjerne, hva er livet til barnet mitt verdt? Hvor viktig tror dere skolen er for at dette regnestykket skal gå opp for oss?