Debattinnlegg skrevet av kommunalsjef i Stjørdal kommune, Erik Fenstad.

I et leserinnlegg 07. mai etterlyser Kåre Børseth en ferdigstillelse av gang- og sykkelveien  på strekningen som går forbi Værnes kirke og ut til Prestmoen.

Det er riktig som Børseth skriver, at dette er en fylkesvei. Med andre ord er det Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for veistrekningen og sikkerheten. Stjørdal kommune har i flere omganger løftet prosjektet og prioritert det høyt i sine innspill til fylkeskommunen og deres fylkesvegplan selv om den glapp i siste runde. Men spørsmål om fylkets prioriteringer kan ikke vi svare for.

Som kommunalsjef for Samfunn med ansvaret for både planarbeid og veier, kan jeg forsikre både Kåre Børseth og andre om at det jobbes godt på disse områdene, og at vi slett ikke mangler tiltakslyst slik innleggsforfatteren antyder. For eksempel bygges det i år en ny gang- og sykkelveg fra Gråelva til Molovika som en del av Miljøpakken. Det jobbes med flere gang- og sykkelløsninger, og prioriteringslisten for prosjekter i regi av Miljøpakken var sak i Formannskapet nå i mai. Jeg vil også trekke frem arbeidet med sikker kryssing av jernbanen i knutepunktet ved Innherredsvegen, og sykkelhovednettet kommunen nå har vedtatt og som vil ligge til grunn for kommunens videre planarbeid.

Med andre ord, det skjer mye bra innenfor de rammene vi er gitt.

Erik Fenstad

Kommunalsjef Samfunn, Stjørdal kommune