Debattinnlegg skrevet av Svein Otto Nilsen i Pensjonistpartiet.

Politikerne i Malvik forskjellsbehandler innbyggernes bruk av kirken gjennom leiesatsene.

Er det riktig at politikerne i Malvik gjør forskjell på medlemmer av den norske kirke og andre som ikke tilhører et tros og livssynssamfunn?

På kommunestyremøtet i Malvik vedtok man nye satser på bruk av kirkene i kommunen. Jeg ble forundret over at Malvik kommune skiller mellom medlemmer av den norske kirke og de fra kommunen som ikke tilhører et tros og livssynssamfunn.

I Malvik kommune må de fra Malvik som ikke tilhører et tros og livssynssamfunn betale 4350 kroner for bruk av kirken, mens medlemmer slipper å betale.

Hva er fornuften med en slik forskjellsbehandling?

Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet var de eneste partiene som støttet forslaget om at ved bryllup og begravelser hvor enten brudeparet eller den avdøde ikke tilhører et tros og livssynssamfunn så skal man slippe å betale for bruk av kirken.