Av medlemmer av styret for Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Bård Rørvik, Gunnhild Østerås, Alette Sandvik og Kjell Lundemo.

Norge bør gå foran og stanse all ny oljeleting.

I slutten av november starter de internasjonale klimaforhandlingene i oljehovedstaden Dubai. Norge deltar, og spørsmålet om utfasing av olje og gass blir et viktig tema.

Skal vi greie å nå klimamålet som verdens land har forpliktet seg til, er det ikke lenger rom for å lete etter mer olje og gass. Dessverre viser en ny rapport fra FN at de fossilproduserende landene planlegger å utvinne dobbelt så mye fossil energi enn det som er mulig å forbrenne hvis vi skal nå klimamålet. Rapporten viser også at Norges oljepolitikk er på kollisjonskurs med et levelig klima.

Som et rikt, oljeproduserende land har Norge et historisk og moralsk ansvar for å lede an i dette arbeidet. Det viktigste bidraget Norge kan ta med seg inn i forhandlingene er letestans på norsk sokkel og en plan for hvordan Norge kan omstille seg vekk fra olje og gass til mer bærekraftige løsninger.

Stans i alle nye letelisenser er også i tråd med anbefalingene fra Klimautvalget 2050, som nylig kom med sin rapport. Anbefalingene fra regjeringens eget ekspertutvalg var klare: Norge bør slutte å lete etter mer olje og gass, stanse utbyggingen av nye oljefelt og legge en plan for utfasing.

Allerede i dag ser vi omrisset av de fatale konsekvensene som klimakrisa påfører oss i form av død og menneskelige lidelser. Derfor vil det ha en enorm betydning om Norge endrer sin oljepolitikk i tråd med klimamålene. At Norge stanser alle nye letelisenser vil også sende et sterkt signal til de andre oljeproduserende landene om at Norge tar klimakrisa på alvor.