I en tid hvor tettsteder og byer utvikler seg til å bli mer og mer like, blir det stadig viktigere å ta vare på de ulike steders særpreg en by har. Vi ser at de mest attraktive byer og plasser er de som tar vare på, og videreutvikler sine særpreg, kulturminner og kulturtradisjoner. Stedsutvikling er et evigvarende prosjekt som viser kommunens tenkning.

På min feriereise i sommer besøkte jeg Vestlandet og Helgeland - ikke for å bli inspirert, men for å oppleve et fantastisk landskap, kyst og spennende plasser. Når du snakker med ungdommen her, så er det ikke lenger tilstrekkelig at et sted kan tilby de arbeidsplasser - de ønsker seg også naturopplevelser, fritidsaktiviteter, kulturopplevelser og møteplasser for forskjellige aktiviteter.

Næringslivet ser også dette i kampen etter beste folkene, de ser at ungdommen har lyst og flytte tilbake til sin hjemplass og bli en stabil arbeidskraft. Derfor er utvikling av sentrum også en god utvikling for næringslivet, en blomstrende bygdekultur og kystkultur gir inntrykk av at byen satser og ønsker å utvikle plassens særpreg.

Jeg ser at mange kystbyer har en kjærlighet til sjøen, historien, båter og tradisjoner. De ønsker og formidle til neste generasjoner hvordan menneskene levde og virket. Stjørdalen ligger der byen møter fjorden, også Stjørdal har sin historie, en historie som folk vil kjenner seg igjen i gjennom flere generasjoner.

Etter oppfylling av industriområdene Tangen og Sutterø, så er det bare friområdet Naustfjæra som ligger der mellom berga i en lun vik med de siste bevarte naust i området som har den opprinnelige kontakten med fjorden. Nausta som huser fiskebåter og redskaper som ga levebrød og havneplass til Stjørdals fjordfiskere fra tidlig på 1900-tallet fram til nyere tid.

Et attraktivt friområde som har både en stor kulturhistorisk verdi, også aktuell rekreasjonsverdi for både barn og voksne. Ta var på denne unike plassen Stjørdal.