Debattinnlegg skrevet av Ann-Inger Leirtrø, Varaordførerkandidat Stjørdal Arbeiderparti.

Hva er god eldreomsorg?

Det er det ikke ett godt svar på. For Stjørdal Arbeiderparti kan god eldreomsorg kun defineres av den enkelte. Hva ønsker jeg? Hva har jeg behov for når jeg blir gammel?

Fellesskapet skal sørge for bistand i tråd med den enkeltes behov, og være bevisst på at denne bistanden kan være svært så forskjellig.

I Stjørdal kommune ser vi daglig at det gjøres svært mye bra innenfor eldreomsorg. Det er dyktige ansatte som gjør en utmerket jobb . Selv om mye er bra, er det alltid noe å strekke seg etter.

For Stjørdal Arbeiderparti vil eldreomsorg være ett svært viktig satsningsområde i årene fremover.  Ikke minst fordi vi vet at det blir flere og flere eldre, og færre og færre til å ivareta oppgavene innenfor omsorg.

En individuell tilpasset eldreomsorg forutsettes at det er et tilstrekkelig og differensierte botilbud for eldre; omsorgsboliger, sykehjemsplasser, avlastningsplasser og korttidsplasser. I dag må alt for mange vente på sykehjemsplass og avlastning/korttidsplass i kommunen.

Vi må sørge for at Stjørdal har tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som virkelig trenger det.

Hovedfokus bør være at eldre kan være sjef i eget liv, og at vi fortsatt tilrettelegger for at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem hvis de ønsker det.

Det å motvirke alle tendenser til umyndiggjøring, også når behovet for bistand og omsorg øker, samt legge tilrette for sterk brukermedvirkninger er andre områder.

Pårørende er en viktig aktør når behovet for hjelp hos den enkelte oppstår. En god pårørendegolitikk som tar høyde for god individuell ivaretakelse av de pårørende og  vektlegge pårørende som en viktig ressurs skal vi sette enda mer på kartet. Det å etablere flere møteplasser og sosiale arenaer for eldre, i alle faser av pensjonisttilværelsen, samt bekjempe ensomhet og styrke det psykiske helsetilbudet for  eldre er for Stjørdal Arbeiderparti et annet fokusområde. ABC  ( Act, Belong, Commit) for mental sunnhet ønsker å fremme mulighetene for at alle kan holde seg mental sunn ved å være aktive, sammen med andre i aktiviteter som føles meningsfulle. Dette er «hodebra» og gode helsefremmende tiltak .

Stjørdal Arbeiderparti vil fortsatt arbeide med å styrke den hjemmebaserte omsorgen, slik at de som ønsker det kan få oppfylt sitt ønske om å bo trygt hjemme, selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter, god bruk av velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og ikke minst om flere i hele faste  stillinger, både for sykepleier og helsefagarbeidere. Ansatte som skal gi bistand og omsorg må kjenne at de har TID nok.

Det skal være godt å bli gammel i Stjørdal. Eldre skal få leve de livene de selv ønsker, i trygghet om at fellesskapet gradvis stiller opp med mer bistand når behovet oppstår. Det krever prioritering!

Stjørdal Arbeiderparti vil at alle skal kunne ha en trygg og god alderdom. Våre viktigste prioriteringer kort oppsummert: Meningsfull aktivitet sammen med andre, ulike botilbud og kvalitet!

Ann - Inger Leirtrø Varaordførerkandidat Stjørdal Arbeiderparti.