Leserinnlegg av Terje Kilen

Jeg elsker lukten av nylagt asfalt, den lukten liker vi alle fordi den betyr at folk kan komme seg sikrere på jobb og rundt omkring. Jeg elsker trygge gang- og sykkelveier med sikre oppmerket gangfelt, snøfrie veier, strødd og godt opplyste fortau.

Alle veiene som går på kryss og tvers i kommunen, forteller om stjørdalinger som er på vei til et sted, til jobb, barn som bringes til barnehager, lastebiler som frakter varer, busser som bringer folk, mennesker på sykkelturer, barnehager på tur. Det forteller også om hvordan kommunen vedlikeholder alle sine veier.

Når en leser om kommunens budsjett og økonomiplan for kommende år, opererer kommunen med et underskudd på ca. 40 millioner, da blir jeg undrene på: Hva skjer? Stjørdal kommune er ikke ei fattiglus, skal jeg tro hva kommunen selv har sagt de siste årene, det viser også «oljefondet» til kommunen som på vel 360 millioner kroner.

Nei, nå skal det spares, forteller de.

Stjørdal er en av de få kommuner som har moderat med parkeringsavgift, ingen eiendomsskatt- det takker jeg for. Nå har det blitt andre toner: Parkering i sentrum blir tidsbegrenset til to timer, så kommer P- avgiften, dermed basta!

Miljøtiltak, sier dere. Den må dere dra lengere på landet med, det tror jeg ikke på. Mer penger i kommunekassen sier jeg.

Ser forresten av kommunebudsjettet at overskuddet som avgiften gir, skal avsettes på fond. Så ble det også slutt på brøyting av private veier. Skal det spares så skal det spares. Vi skjønner at alt koster, men står det så dårlig til at dette vil redde økonomien, gir ikke dette heller et signal til oss andre at alt ikke er helt på stell?

Jeg kjenner at pulsen så vidt er kommet tilbake i «Sentrum» når jeg er der, men «Gata» ligger fortsatt i respiratoren. Når jeg nå kommer på sykebesøk til pasientene for å se hvordan det står til etter først en handlerunde, så må jeg nå slippe noen krone i bøssen til bøssebæreren fra kommunen.

Tenkte at både handelsstanden og kommunen vil at Stjørdal sentrum fortsatt være et samlingspunkt for folket, uten at dere skal ha betaling for at vi også kommer på besøk. Leser at kommunedirektøren sier i sitt budsjettframlegg: «Stjørdal kommune er en organisasjon som kan dokumentere høy effektivitet», så der er det vel ingen til å hente.

Jeg synes jeg hører, også noen kviskre «eiendomsskatt» i det fjerne, det er også bra for kommunekassen. Trøster meg med at en skal ikke tro på alt en hører.