Det er forbudt for bilfører å bruke mobiltelefonen under kjøring. Ved brudd på forbudet risikerer man etter 1. februar 2023 å få ei bot på opptil 9700 kroner samt å få tre prikker i førerkortet. Forbudet gjelder all betjening av funksjonene på telefonen, så lenge telefonen regnes for å være håndholdt.

Telefonen regnes som håndholdt dersom den ikke står i en egen holder som er forskriftsmessig plassert eller er koblet til et håndfri-system i bilen. Holderen må være fastmontert i umiddelbar nærhet til rattet og innenfor bilførerens ordinære synsfelt. Det er også lovlig å bruke holder til mobiltelefonen som er en del av bilens standardinnredning.

Når mobiltelefonen er plassert forskriftsmessig kan fører ta imot, starte samt avslutte samtaler. Det er lovlig å taste inn telefonnummer og starte en samtale fra en mobiltelefon som står i egen holder, men dette kan ta oppmerksomheten fra kjøringen og skape trafikkfarlige situasjoner. Om fører under kjøring skal betjene radio/podcast og liknende tjenester, er det ikke nok at mobiltelefonen står i egen holder. Telefonen må da være tilkoblet et system i bilen hvor man må kunne skifte sanger og kanaler ved hjelp av knapper på ratt/dashbord, eller ved stemmestyring.

Dersom fører har headsett kan han ta imot samtaler via dette systemet til tross for at telefonen ikke står i egen holder. Uten holder er det ikke lov til å taste på selve telefonen, heller ikke for å ta imot samtaler. Merk at selv med håndfri mobil eller mobil i holder må bilfører følge vegtrafikklovens generelle aktsomhetsregel i § 3 om å «ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom».

Fører kan ikke under noen omstendigheter skrive tekstmeldinger eller bruke sosiale medier på mobiltelefonen under kjøringen. Mange bruker telefonen som GPS ved kjøring. Dette er ikke i seg selv ulovlig, men du kan ikke betjene funksjonene ved navigering under kjøring. Navigeringen må stilles inn på forhånd og skulle det bli behov for å betjene GPS, må bilen stoppes.

Høyesterett har fastslått at forbudet mot håndholdt mobiltelefon også gjelder ved stans for rødt lys eller i kø. Botens størrelse er omstridt. Det er tatt til orde for at størrelsen er urimelig i forhold til lovbruddet. Både Riksadvokaten og utrykningspolitiet mente det var feil å øke bøtesatsene.