Er våre borgelige politikere i gang med sentralisering av våre bygder?

Jeg ser at en representant for den borgerlige leir i Stjørdal kommune roser seg selv over hva de har utrettet i Stjørdal.

Det nevnes saker som i store og hele går på å styrke sentrum tross av at det er like viktig og kanskje likeså viktig de problemene som dukker opp i våre grender.

Jeg må få trekke fram noen viktige saker som gjør det vanskelig å bo i våre bygder. Noen av våre politikere nevner ikke disse med et ord, jo kanskje foran et valg! Da har de plutselig oppdaget at det bor folk i utkantene av vår kommune.

Noen truende saker holder på å skje i våre bygder. Nedlegging av våre grendeskoler, med den følge av at alle elever må transporteres med buss ned til sentrumsskolene.

Hadde det ikke vært bedre og viktigere å bygge opp og støtte våre grender der mange ønsker å få bosette seg?

Legesituasjonen og bankene har tydeligvis fått med seg politikernes jag etter å sentralisere sånne virksomheter. Mange ser også at våre syke og aldersboliger får signaler om at no må det spares.

Ett av de mest trivelige tingene som kantinedrifta på disse stedene er, har også noen politkere antydet at dette må opphøre å spares på. Hvorfor er det ingen i den borgelige leir som skryter av dette?

Jeg håper at det er noen som vil bygge opp våre grender isteden for rassering og utmagring. Vi som opplevde en herlig tid som elever ved en liten grendaskole håper også at framtidas elever får denne gleden.

«SENTRALISERING» må bli et fy-ord!

Vi velgere skal følge med neste valg og engasjere oss i disse viktige sakene! Hilsen en som er opptatt av bygder sin framtid.