Av Kåre M. Børseth

Tiden er i ferd med å gå ut på dato, når det gjelder gang og sykkel- veier i vårt distrikt.

Nato er på vei som en stor aktør inn i vårt dalføre, vi som er litt godtruende og håpet at denne aktøren hadde et samfunn- ansvar må øyeblikkelig glemme det.

Svaret jeg fikk fra en som representerte Nato helte kaldt vann i mitt blod. Kort og godt! Natos ansvar var ikke å bygge gangveier. Derfor må Fylkets og Statlige midler komme på bordet, før det er for sent.

Stjørdal Kommune og våre fylkespolitikere må øyeblikkelig sette opp en prioritert liste over hva som ønskes og  i hvilken rekkefølge disse manglende gangveier skal bygges.

Jeg har tre forslag til en prioritert liste:

  1. Fullføring av manglende gangvei  fra Hegra ned til Stjørdal langs E14.Dette må komme før Natos tunge millitære transporter okkuperer E14 sin veibane. Tenk på at dette er brukt som skolevei og for oss som ønsker å ta en gåtur på en trygg måte!

  2. Fullføring av gangvei langs Rv 705 fra Hell og opp til Frigård ! Dette er også brukt som skolevei ! Til tross av en kolosal økning av tungtransporten, skjer det ingen ting for å sikre de myke trafikantene sin sikkerhet! Denne strekningen må også proriteres.

  3. Videre har vi en Fylkesvei som heter Kirkeveien til Prestmoen! Dette er en flittig brukt som skole og trim vei,til tross for en kollosal  økning i biltrafikken. Denne veien må også bli proritert!

Noen hevder at dette blir dyrt,  men Stjørdal Kommune tjener på denne trafikksikkerheten! Ved redusert bruk av skolebuss og trygger våre skolebarn og andre myke trafikanter.

I tillegg blir det mere attraktivt å bygge og bo i våre bygder når våre skolebarn får tryggere skolevei til sin skole.

En henstilling til våre kommunale ansvarlige, prioriter!