Mange får en god oppfølging av helsevesenet i vår kommune hvis en sykdom inntreffer. Det er jeg sikker på at mange kan bekrefte.

Derfor må vi forsikre oss om at denne trenden kan fortsette i vår kommune. Mange av oss har engasjert oss i trafikksikkerhet, hvorfor ikke ta et tak i vår helsesikkerhet?

Det kommer grufulle meldinger i andre deler av vårt land om at brukere av vårt helsevesen i mange kommuner ikke blir fulgt opp.

Derfor må vi bruke ordet helsesikkerhet!

Jeg kunne komme med tips om å avhjelpe ensomheten hos noen som sitter alene i flere timer i døgnet.

Vi har en gruppe som har pådratt seg en skade og fått redusert sin arbeidsevne og som kunne tenke seg å ta et tak for å gjøre hverdagen litt lysere for disse ensomme. Støttekontakt må bli deres tittel.

Kåre M Børseth