Debattinnlegg skrevet av Stjørdal Arbeiderparti, Årsmøteuttalelse 2022.

Som det ser ut for tiden med økonomien i Stjørdal Kommune, vil det bli smalhans i noen år framover. Mistede SIO-midler gjør at kommunen må spare inn drastisk i 2022 og 2023. Hvor skal disse midlene spares i en allerede nedskjær kommuneøkonomi på eldreomsorg, skole og helse?

Det ble allerede for over 1,5 år siden lansert å legge ned bo-sentrene i Skatval og Lånke, ved revidering av budsjettet for 2020. Det var også oppe i diskusjonen ved budsjettbehandlinger desember 2020, for budsjett for 2021 og ved revidering av budsjettet for 2021.

Som vi har forstått vil det bli revidering av budsjett 2022, allerede i mars 2022, og med den forverrede økonomiske situasjonen der SIO-midlene uteblir, er vel kutt vanskelig å unngå om styringspartiene i Stjørdal kommune ønsker fortsatt å spare 1,5% av budsjettet og sette på fond. Dette tilsvarer 25 millioner i rene penger som vi kunne brukt deler av til å bedre kommunens tilbud. Har forstått det dit at styringspartiene med SP i spissen vil godta mindre sparing i 2022 enn det har vært tidligere, men at denne prosentsatsen skal følges igjen i 2023.

Hvor vil da posisjonspartiene spare for å kunne få dette overskuddet på 1,5% av budsjettet, altså rundt 25 millioner kr, noe som også utgjør rundt 25 ansatte i kommunen.

Vil kommunen spare i en allerede sulteforet skole, helsevesen eller eldreomsorg?

Vil dere ta bort stillinger i eldreomsorgen, skolen og innen helse? Dette er jo bare noen sårbare grupper som ikke er av de som roper høyest.

Ved revidering av budsjettet for 2021, ble vel nedleggelsen av bo-sentrene i Skatval og Lånke utsatt, og vil vel komme opp for fullt igjen. Hva er det å spare ved å legge ned bo-sentrene i Skatval og Lånke? Bygningene er vel nedbetalt, beboerne betaler jo en forholdsvis høy husleie, bemanningen er minimal og på grensen til det forsvarlige. Beboerne ved disse bo-sentrene får bo i sin hjembygd, kanskje ha sin barndomsvenn, nabo fra ungdommen som beboer i naboleiligheten og får beholde det sosiale nettverket en har levd med i store deler av livet også på bo-senteret, og bo der de føler en sterk tilknytning. Korte avstander til butikk, idrettsanlegg og skoler, der de kan se sine barnebarn, oldebarn utfolde seg på fritiden.

Er virkelig behovet for å bygge fond i Stjørdal så viktig at alle medmenneskelige hensyn skal overses i overskuddets glans.

En god kommune for innbyggerne speiles ikke på hvor mye overskudd kommunen har hvert år eller på hvor stort kommunens fond er, men derimot på hvor gode tjenester kommunen leverer sine innbyggere og spesielt til de i startfasen og slutten av livet.