Av Kåre Børseth, passasjer

Det kommer stadig meldinger om at dødsulykkene øker på våre veier. Så da min fastlege kommer til den konklusjonen om at nå, Kåre, er du ikke en sikker trafikant lenger, etter 66 år som trafikant, var det en brutal beskjed å få, jeg var tross alt forberedt på dette. Når den konklusjonen sank inn innså jeg hurtig at tross alt var det en flott opplysning å få før jeg skadet noen.

Jeg må rose vår legestand som respekterer vår veitrafikklov og håndhever den på en sikker og flott måte. Min plass er tydeligvis i passasjersete. Jeg kan trøste dere med at dette var ikke den enkleste beslutningen jeg har tatt. Trafikksikkerheten må gå først, og da kommer  mine følelser i annen rekke.

Når jeg forteller dette så har jeg den følelsen av at det er mange flere i samme situasjon som må vurdere om tiden er kommet for å vurdere passasjersete  som sin plass. Vi blir ikke fratatt alle rettigheter selv om vi havnet i passasjersetet. Våre tanker har vi selvsagt ikke levert inn, vår trafikksikkerhet skal jeg  selvsagt  fronte.

Noe av det mest positive  ved denne avgjørelsen er at jeg slipper å bli stilt til ansvar for et brudd på vår glimrende veitrafikklov. Jeg har i mange av mine avisinnlegg trukket fram personer med forskjellige plager og som har forårsaket brudd på veitrafikkloven.

Skjebnen er rar. Nå er det min tur til å forstå at nå må jeg ta ansvar for mine handlinger i trafikken!