Kultur er bindeleddet mellom fortida og framtida. Hvordan skal vi tenke nye tanker om vi ikke kjenner fortida? Hvordan skal vi skape utvikling om man ikke vet hvor man kommer fra?

Det eneste vi vet om fremtiden, er at den vil bli annerledes, og at for hver dag som går, får vi alle mindre framtid og mere fortiden så det haster å ta vare på den.

Hva med en 1,8-km lang kultursti der gang og sykkelveien begynner på Tangen industriområde og går til Molovika, med benker som får egne navn, skilt og monter som forteller historien der du sitter.

Tenk når den nye gang og sykkelvegen blir ferdig fra Glavabygget, forbi Småbåthavn og Naustfjæra til den stopper ved Molovika, det blir fantastisk.

Her var det Stjørdals første industrivirksomheter holt til, i dag er de kulturminner i bøker på biblioteket.  Nye flotte bygg står på det oppfylte området i dag, bygg sine historier og kulturminner som legger seg over og sletter de gamle.

Gamle sporene forteller om samfunnet og de menneskene som skapte dem. Her var Stjørdals første gründere, går du denne strekningen så har du gått forbi fortiden til Stjørdals eldste bedrift Tangen Bruk, her på Tangen, i tillegg ble det drevet sagbruk, teglverk, kalkbrenneri og pottemakeri den gang Stjørdalselva hadde sitt utløp her.

Norge hadde ikke vært Norge uten båten. Stjørdal har ikke vert Stjørdal uten båten.

Det er en også kjensgjerning at det var Stjørdalselva som ga grunnlaget for tidlig bosetting, markedsplassen og sentrumsdannelsen på Værnes og Stjørdal

Vi kjenner til Karl Løkens virksomheter i hans glanstid ved Spende (Halsøen) som også omfattet skipsfart. Løken hadde tre båter som gjekk mellom Trondheim og Stjørdal. Historien forteller at båtene lå ved Halsøen ved Løkenkaia, den ble også brukt av andre sjøfarende som hadde seilbåter, jekter og etter hvert dampbåtene

Her langs den omtalte kystlinjen bodde husmannsfolket, de laveste på rangstigen med få rettigheter. Også plassfolka som drev sjøen i tillegg som fiskere, noen som storbåtførere eller at de kunne arbeide på havna eller på Tangen.

Kunnskapen om hvor vi kommer fra er vesentlig for å komme videre, og den må fortelles.

Hadde det ikke vert en god ide at turfolket, gamle som unge, tilreisende som fastboende - at denne gang og sykkelveien kunne bli ei historiebok med fortellinger om plassene når folk passerte på gang- og turveien her Stjørdal Kommune?

Det betyr også at det hviler et stort ansvar på kommunen også politikere med å forvalte arven på en god måte, slik at også fremtidige generasjoner får ha glede av den.

Terje Kilen