Av Kåre M. Børseth

Skatval Arbeiderlag sto som arrangør for et meget godt besøkt årsmøte, møte ble ledet av partiets leder Ann Inger Leirtrø.

Som åpning: Da dukket partiets Digitaliserings- og forvaltningsminister opp på Skatval, Karianne Oldernes Tung fra Statsbygda. En meget klartenkt ung trønder dame, med klare tanker om hva som måtte gjøres med den digitale utviklingen som har dukket opp.

Vi som er opptatt av at alle mennesker i vårt samfunn skal bli tatt vare på og ikke havner  på sidelinjen ble virkelig trøstet. Ministeren la frem Ap sine mål og planer i denne viktige saken som skal ta vare på den som sliter med å følge med i vår moderne verden. Mange hadde gode og engasjerte innlegg og ministeren noterte flittig og som ble kommentert i et sluttinnlegg.

Årsmøtet la fram en lang liste over saker som vår kommunestyregruppe fikk som oppgave å fremme i året som kommer. Jeg festet meg spesielt i saker som ligger mitt hjerte nærmest. Helse og omsorg hvor Ap har klare tanker om framtida og at den sosialdemokratiske tankegangen må fortsette å gjelde i mange år framover.

Neste sak som jeg festet meg ved var at Ap skal være en pådriver for bygging av gang og sykkelveier og sikring av trafikksikkerheten på E 14. Videre skal vårt parti sikre driften av våre Bosentra. Ellers mange andre viktige saker ble drøftet og vedtatt.

Et meget positivt og givende opplevelse for en pensjonist. Takk til dere alle som deltok!