Etter en utredningsrapport om boligbehov for brukergrupper som har særlig utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet, ba kommunestyret i Malvik kommune den gang, i 2018, kommunedirektøren om å sette av midler til dette formålet. I 2021 ble dette vedtaket fulgt opp, og nå er det planlagt etablering av fire til åtte ROP-boliger, som er omsorgsboliger for personer med rus- og psykiske lidelser på Sveberg i Malvik.

Sveberg er det i dag etablert svært mange barnefamilier, som har bosatt seg der blant annet på grunn av god nærhet til skole, barnehage og turområder. Det er tett bebyggelse, hvor barna om sommeren leker ute i de små etablerte lekeparkene, eller løper rundt i gatene. Dette er et rolig boligområde, kanskje til og med det perfekte sted for en barnefamilie å bo.

Derfor er det ikke vanskelig å forstå at reaksjonene har meldt seg, når kommunen vurderer å plassere noe ukjent og usikkert midt inn i dette idylliske strøket. Og det er ikke bare etableringen av boligene som har gjort folk bekymret, men det er også plasseringen.

For tre måneder siden ble det etablert en Facebook-gruppe kalt «Vi som ikke vil ha ROP-boliger på Sveberg», som nå har over 800 medlemmer. Her er det tydelig at plassering av slike boliger tett på både barneskole og barnehage, ikke faller i smak, og blant annet er målet å få stoppet utbyggingen.

Målet med ROP-boliger, er å gi en trygg og god bolig, som bidrar til mestring og bedring for personer med såkalte ROP-lidelser, uttalte kommunalsjef Karin Erland til Adresseavisen i januar, da det våren før ble vedtatt en lik etablering på Østmarka i Trondheim.

Også i denne saken var naboer bekymret av samme grunn, boligene skulle etableres nær skole og barnehage. En ekspert fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Petter Dahle, var mer bekymret for etablering ved et psykiatrisk sykehus, og ikke nødvendigvis så mye for nabolaget.

Han uttalte blant annet følgende til avisa: «Det er sant at slike boliger kan bli preget av folk som ruser seg, men erfaring fra andre steder er at det ofte går mye bedre enn hva naboene frykter. Ett sted må også disse menneskene bo» Det interessante, var at eksperten også reagerte på hvor mange som skulle flytte, og mente åtte kunne være mye på ett sted.

Torsdag har Malvik kommune invitert inn til folkemøte om etableringen, og mange er nok spente på vurderingene som er gjort. Erfaringene med slike etableringer er nok flersidige, og før man går helt i kjelleren og tenker «ikke i min bakgård», kan det være lurt å lytte til planene, og dermed legge seg opp en mening. Alle fortjener et trygt sted å bo, men om akkurat Sveberg er det rette stedet, skal bli interessant å følge med fremover.