Debattinnlegg skrevet av Nelly Anita Lian, gruppeleder Stjørdal FrP.

Vi skriver 2023, ett nytt år ligger foran oss, og media fokuserer på nyttårsforsetter og slankekurer over en lav sko.

Det er like snodig hver gang, og ikke minst ganske underholdende til tider, både for oss som er folkevalgte, og for den jevne innbygger. Så er det kanskje på tide å forsøke å se litt framover i glasskula, hvordan vil vi at Stjørdal skal se ut i årene som kommer, hvordan vil vi gjøre vårt til at Stjørdal blir en best mulig kommune å bo i? Og da tenker jeg ikke «oss og dere», men vi, som i innbyggere på Stjørdal, og som folkevalgte og ombudsmenn. Vi må jobbe sammen.

Ifølge Wikipedia er definisjonen på en ombudsmann eller (ombud, som egentlig er en betegnelse på verv en er pliktig til å motta), en person med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller grupper sine interesser og rettigheter gjennom juridisk kontroll med forvaltningens virksomhet. Selve ordet er gammelnorsk, og betegnet en kongelig embedsmann i vikingtid og middelalder.

FrP lokalt mener at vi som ombudsmenn skal jobbe for at tjenestetilbudet for hver enkelt innbygger skal bli bedre og tryggere, fra vugge til grav. Det skal være trygt og godt å bo og leve i Stjørdal, uansett hvem du er, og hvor gammel du er, om du er innflytter, eller har bodd i Stjørdal i en mannsalder. Om du er i barnehage, skole, gammel eller ung, om du har utfordringer eller ikke, Stjørdal kommune skal ivareta deg som innbygger.

Som mange vet er jeg opptatt av lokalsamfunnet vårt, spesielt er eldreomsorg noe som står mitt hjerte nært, og i 2019 fikk jeg anledning til å være jobbskygge i 3 dager på Halsen Sykehjem. Dette resulterte i at jeg nå er tilkallingsvikar, og har vært det i snart 3 år.

Å jobbe/hospitere der tjenestene ytes er noe jeg mener flere politikere burde gjøre, da ser man dedikerte ansatte som virkelig utgjør en forskjell for beboere, som har en stå-på vilje som er unik, og som strekker seg nesten lenger enn langt for å få kabalen til å gå opp. Dette gjelder ikke bare i omsorgssektoren, men i alle deler av tjenestetilbudet i kommunen.

Skal vi først ha nyttårsforsetter, så er mitt nyttårsforsett å øke grunnbemanningen i Stjørdal kommune, slik at vi får tid til å ta den gode praten, og kan bruke flere ressurser på å ha fokus på de eldre, og se dem slik de fortjener å bli sett.

Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen, kommunens viktigste ressurser er de ansatte. Punktum.