TV-serien ”Demenskoret” på NRK rørte ”hele Norge”. Vi følte at vi ble kjent med både kormedlemmer og pårørende. En fantastisk korleder og dirigent, Kim Wigaard, engasjerte og motiverte ikke bare koret, men også oss som så på.

Vi opplevde effekten musikken har på de som har fått denne sykdommen. Fra den spede begynnelsen og til konserten i en fullsatt Chat Noir fikk vi se hvordan alle mennesker kan få glede og mestre gjennom sang og musikk.

Jeg tror ikke ett øye var tørt da Jan Runar avslutta med ”Youʼll never Walk Alone.”

Flere Demenskor har etter hvert dukket opp rundt omkring i Norge, og Levanger har allerede startet opp med Maja Skille som dirigent. I kommunestyremøtet 26. januar stilte ildsjelen og representanten Ketil Einar Nilsen spørsmål til ordføreren om å etablere et Demenskor i Stjørdal. Han fikk positive tilbakemeldinger – ikke bare i kommunestyret, men også media hengte seg på. Det er positivt.

Eldrerådet støtter forslaget fullt ut. Over 100.000 mennesker er demente nå. Et antall som trolig vil doble seg de neste 20 år. Vi håper derfor at et Demenskor blir etablert i Stjørdal så snart det lar seg gjøre – til glede for de demente som vil være med i koret, men også for deres pårørende.