Debtattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

Som gammel partimedlem i cirka 60 år trodde jeg at hvis min stemme gikk til et parti , så var jeg med å bestemme retningen for den politiske utviklingen fremover.

Delvis har dette slått til med noen få unntak!

Ett av unntakene er de skyhøye drivstoffavgiftene som rammer våre bygder spesielt hardt. Vi som bor i de mere sentrale strøk har mange flere muligheter for å omgå bruk av kjempe- dyrt drivstoff.

Det er vel ikke en bevisst politikk fra alle politiske partier på vårt storting? Er det en bevist politikk fra stortinget at man ønsker at det skal bli mindre attraktivt å bo i våre utkanter og grender?

Dette må være et tankekors for dere og oss vanlige borgere som valgte dere inn i vårt storting.

Jeg har i hvert fall fått noen nye tanker om dette!

Det må være mange muligheter for å lette på denne ekstra byrden som er påført våre grender og utkanter. En behøver ikke å være noen finans-ekspert for å finne en god og effektiv løsning på dette som rammer så mange med allerede dårlig økonomi.

No har dere politikere en mulighet til å vise at dere også støtter dem som bor i våre bygder! Mange har sikkert startet med utformingen av kommende valg?

Mange av oss venter spent på hva som kommer der! Og det holder ikke bare med fagre løfter!