Av president i Stjørdal Rotary, Toralf Pedersen

Snart ti år etter okkupasjonen av Krim, og over 650 dager siden angrepet på Ukraina, går millioner av mennesker sin andre krigsvinter i møte.

For ett år siden konsentrerte russerne sine angrep mot kritisk infrastruktur som kraftverk, gass- og elektrisitetsforsyningen. Resultatet var at sykehus, skoler, sykehjem og boliger mistet livsviktig energi i ukesvis.

Rotary i Norge svarte med å skaffe mer enn 500 generatorer som ble sendt til de områdene hvor behovene var størst. I år har de spesielt etterlyst hjelp til å skaffe flere mobile akutt-klinikker som kan brukes nær fronten øst og sør i Ukraina.

Klinikkene er selvforsynte med strøm, vann og komplett utstyr enten for kirurgi, tannklinikk eller kvinnehelse. Lviv Internasjonale Rotaryklubb har tegnet avtale med helsemyndighetene i Ukraina om å levere totalt 100 slike i løpet av 2024. Trettisyv – 37 - er allerede plassert i frontnære områder, tjueni – 29 - er under produksjon.

Rotary samarbeider tett med våre vennskapsklubber i Ukraina og landets helsemyndigheter.

Rotarianere i Norge er også med på denne dugnaden gjennom sitt prosjekt Hjelp til Ukraina og har hittil finansiert 11 klinikker. Hver klinikk koster ca. 450.000 kroner.

Også vi i Stjørdal Rotary klubb har engasjert oss for å hjelpe Ukraina. Over hele Norge er det nå bosatt flyktninger. Disse trenger vår hjelp til å komme inn i lokalsamfunnet, lære språk og finne seg arbeid. Vi fortsetter også vårt arbeid for å skaffe penger til flere mobile akutt-klinikker.

Ukraina er ikke de eneste som trenger vår hjelp og solidaritet, men deres kamp for frihet er også vår kamp for demokrati i vår del av verden.