I et innlegg i Størdalsnytt retter Morten Harper, kommunestyrerepresentant for SV i Stjørdal , og Kirsti Bergstø, SV-leder, en rekke påstander om barnehagesektoren som ikke kan stå uimotsagt.

Først og fremst er det viktig å få frem at halvparten av landets barnehager er private. Alle barnehageeiere, uansett eierform, og ansatte legger hver dag ned en kjempeinnsats for å sikre gode tilbud til våre barn.

Det er oppsiktsvekkende mange faktafeil om private barnehager fra SV i innlegget. For det første hevder SV at det i dag i all hovedsak er fire store kjeder som eier de fleste private barnehagene i Norge. Det er feil. Halvparten av alle landets barnehager er private. Av disse går om lag 140.000 barn i 2.900 private barnehager. 50 000 barn går i de store kjedene. På Utdanningsdirektoratet sine sider kan man lese at flertallet av de private barnehagene er frittstående eller tilhører små kjeder.

SV skriver at konkurranseutsetting gir dårligere vilkår for lønn, arbeidsforhold og pensjon. Det er ikke konkurranseutsetting av barnehager, men en helt annen driftsmodell. Over 95% av de private barnehagene har i dag tariff og pensjon som kan måle seg opp mot det man får i det offentlige, i følge faktisk.no.

For det tredje hevder de at skattepengene går til profitt for eiere. Dette overskuddet handler om salg av bygg og eiendom, ikke av drift på barnehager. I 2022 hadde sektoren en driftsmargin på 1,9 prosent, og i 2021 gikk fire av ti private barnehager i minus (tall fra SSB).

Våre medlemsbedrifter og NHO Geneo ønsker å skape verdens beste barnehagesektor. Dette håper vi også SV vil være med på. Vi vil derfor utfordre kandidatene til å besøke noen av våre barnehager for å bli bedre kjent med sektoren.