Av Kåre M. Børseth

Det forundrer meg at vi eldre som ikke har vokst opp med den digitale verden, skal finne oss i å godta alle nye påfunn uten å protestere.

Alle våre banker har blitt eksperter på å innføre det digitale systemet i sine tjenester. Er det ingen som aner at dette systemet skaper problemer for den eldre generasjon? Det ser ikke ut til at bankene er interessert i å få sin kunder inn i sine lokaler, for en samtale under fire øyne.

Nå er det på tide at også den eldre generasjonen våkner og kommer med sine synspunkter på hvor denne utviklingen skal gå. Er det meningen at vi skal nøytraliseres og fratas alle rettigheter? Jeg skulle ønske at dere som har en løsning på dette digitale problemet, som har rammet så mange av oss, finner en løsning så hverdagen kan bli litt lysere når vi skal utføre våre tjenester, for eksempel i våre banker.