Advokatene Strand & Reinås skriver hver uke om juss og rett som kan være både viktig og interessant for folk. Denne uka kan du få

Nå som våren er kommet er det mange som rydder i hagen og på uteområder. Ved ryddingen er det mange som tenner bål for å bli kvitt hageavfallet. Dette krever i så fall stor oppmerksomhet og vaktsomhet rundt bålet slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Båltenning er en del av allemannsretten men det er ikke at det alltid det er lov å brenne bål. Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der «det er åpenbart at brann ikke kan oppstå».

I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i, eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender og myr. Forbudet gjelder all bruk av åpen ild: kaffebål,  bålpanne,  grill, engangsgrill, primus, stormkjøkken osv.

Det er imidlertid et unntak hvis du er helt sikker på at bruken av ild ikke kan føre til brann. Da kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende. Brenning skjer på eget ansvar og vi har alle et ansvar for at vi ikke gjør noe som kan starte en brann. Dette gjelder hele tiden og over alt.

I Stjørdal, Selbu og Meråker kommune er det opparbeidet forhåndsgodkjente grill- og bålplasser. Disse plassene kan benyttes hele året.

Ved sankthans og pinse er det ikke uvanlig å samles rundt et større bål. Da er det viktig å være klar over at alle større bål skal søkes om tillatelse til brannvesenet senest to uker før bålbrenningen. Det må pekes ut en person som har det fulle ansvar for bålet. Brudd på regelverket kan føre til anmeldelse og bot.

Det å gjøre opp bål på innmark er tillatt under visse forutsetninger. Så lenge det gjøres forsvarlig, er det lov å brenne hageavfall på egen eiendom. Det gjelder bare små mengder tørt hageavfall, som kvister, gress, gammelt løv og planterester. Brann- og redningssjefen, kan likevel legge ned et generelt forbud dersom forholdene skulle tilsi det, eksempelvis i tørkeperioder kombinert med mye vind. Slike forbud er vi blitt godt kjent med de siste årene.

Å brenne avfall er ikke tillatt selv om bålet er meldt inn til brannvesenet. Det er kun tillatt å gjøre opp bål med rent trevirke. Åpen brenning av næringsavfall er alltid forbudt hvis det ikke foreligger en spesifikk tillatelse til det etter forurensningsloven. Det samme gjelder forbrenning av næringsavfall i småovner.