Debattinnlegg skrevet av Jan Holm, journalist og medlem av Facebook-gruppen Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer!

Det er UNICEF som arver eiendommen Nedre Vikhammer, og organisasjonen har bekreftet i en e-post til meg at de ønsker å selge eiendommen i stedet for å verne matjorda. I så fall er det stikk i strid med UNICEFs og FNs prinsipper. Både UNICEF og FN er prinsipielt mot utbygging på matjord og ser det som et stort problem at matjord forsvinner. Hvis vi taper matjord i Malvik, må vi importere mer fra andre deler av verden og gjør dermed den tredje verden enda fattigere.

I en krass kommentar til utbygging av matjord i Stjørdal kommune, skrev Stjørdal Bygdekvinnelag dette for noen måneder siden: «Bygdekvinnelaga i Stjørdal ber våre politikere tørre å stå opp for vern av matjorda og sørge for at null-visjon for nedbygging av verdifull jord blir nasjonal politikk. Når vi sikrer arealer for matproduksjon sikrer vi mat til oss som bor her. Da er vi også solidariske med mennesker i land der mattilgangen er begrenset.»

Er ikke UNICEF Norge enig i det?

Så vidt vites, baserer UNICEF sin virksomhet på økonomiske bidrag fra enkeltpersoner og organisasjoner. UNICEF bør tenke seg godt om og ikke sette sitt gode navn og rykte på spill.

Utbygginger av den typen som foreslås på Vikhammer, har gått ut på dato. Det er fremtidens slekter som får lide for dumskapen. Det er rent ut sagt utrolig hvis UNICEF stiller seg på feil side i denne saken.

Forventer svar.