Debattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

Hvor mange ulykker skal vi akseptere før noe blir gjort? Da tenker jeg spesielt på alle de mange  utenlandske  vogntogulykkene som vårt dalføre blir belastet med.

De fleste ulykkene oppstår når vi får besøk av utenlandske vogntog med utslitte dekk og ukyndige sjåfører som ikke er klar over våre vanskelige vær og føreforhold. Våre veimyndigheter skal håndheve både kjetting- og vinterdekk påbudet, men blir dette gjort?

Den ideelle løsningen for å få ryddet opp med dette uvesenet er å få faste mannskaper på våre grenseoverganger, som innfører full stopp og foretar en grundig sjekk av alle vogntog.

Dette vil høyne trafikksikkerheten på våre smale veier. Det holder ikke at det henger utslitte kjettinger under ramma på vogntoget. Mye annet blir også oppdaget under en slik kontroll.

Jeg ser hvor vanskelig våre veimyndigheter opplever sin situasjon, med knappe ressurser og økt trafikk. Derfor en appell til våre bevilgende myndigheter: Dere må vurdere vår trafikksikkerhet framfor å vurdere hvor mye som skal være igjen i statskassen.

Målet må  være at vi sikrer  vanlige veifarende en trygg trafikk på våre veier.

Hilsen en som tenker på trafikksikkerheten på våre veier.