Debattinnlegg skrevet av Jannicke Victoria Ølstørn, mor til tre barn som går på flora Montessoriskole.

Hei! La meg fortelle om litt montessoriskolen i kommunen vår!

Vårt barn går ved Flora montessoriskole. Så jeg tenkte å fortelle litt om hvordan det er for barn å gå på denne skolen. Sønnen vår startet på skolen da den åpnet høsten 2020 og vi kunne ikke vært mer fornøyde. Barn ved Flora Montessori får gratis skoleskyss til og fra skolen. Når elevene kommer på morgenen, får de alltid tilbud om frokost. Da sitter de og spiser sammen, dette er en fin stund før man går i gang med skoledagen. Skoledagen byr på mye spennende, hvor barna lærer alt fra matematikk og engelsk til å dekke bord. For på montessoriskolen har de varm lunsj hver dag, som elevene selv er med på å planlegge og lage. Sønnen vår er storfornøyd hver gang når han har vært med å lage lunsj. De dekker langbord og alle spiser sammen.

Når jeg har snakket med foreldre som har barn i den offentlige skolen har jeg fått inntrykk av at det er mye Ipad i skolene, allerede fra første klasse. Jeg er veldig takknemlig for at Flora montessoriskole er en Ipad-fri skole. Forskning viser at barna lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift og at skoler der det leses på Ipad leses det mindre og kortere tekster. Dette er en bekymringsverdig utvikling synes jeg. Barna på montessoriskolen gjør alt skolearbeid praktisk. De har mye forskjellig materiell som de bruker for å lære. Ved å gjøre alt fysisk lærer de «helt fra bunnen» og får en helt annen forståelse av innholdet.

Det at alle trinnene er sammen i skolehverdagen er noe jeg setter stor pris på. De eldre kan hjelpe de yngre, og noen ganger kan også de yngste hjelpe de eldste. Er ikke det utrolig! Og for ett godt miljø det blir av at alle barna er sammen. De lærer seg å ta vare på hverandre, aldersforskjellene har ingenting å si for samholdet elevene imellom. Og de setter stor pris på å være sammen på tvers av klassetrinnene.

Det er fantastisk! Skoleskyss, frokost, varmlunsj, ipad fritt, samspill.

Det er ledige plasser på skolen og jeg er sikker på at du og ditt barn vil trives akkurat like godt som jeg og mitt barn gjør. Skolen er i vekst og vi ønsker oss flere elever. Dere er hjertelig velkomne til Flora Montessoriskole SA.