Bli med «behind the scenes»: – Det er håp, drømmer og skuffelse