Bokoverskudd på 200.000 fra «Hæsjrampen» til Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital.

Klinikksjef Arne Solberg ved Kreftklinikken ved St. Olavs Hospital er veldig glad for å ta imot 200.000 kroner fra Stjørdal. Sammen med tre sentrale medarbeidere satte han av over en time da bokkomiteen for «Sånn va de å vær ung» kom på besøk med gavesjekken.

- Vi er ramme- og innsatsfinansiert. Kunnskapssenteret står helt sentralt i vår forskningsaktivitet og er avhengig av mange donasjoner for sin drift. Derfor er det gledelig med en så stor og betydningsfull gave. Slike gaver er helt avgjørende for vår forskning, sier Arne Solberg.

Etter en lett presentasjonsrunde tok Solberg seg god tid til å presentere klinikken og aktiviteten der han bl blant annet understreket nødvendigheten av bidrag.

- Universitetet NTNU er fullstendig integrert i vår virksomhet. Bidrag til forskning er en ekstra stimulans for jobben. Jeg er imponert og ydmyk i forhold til pasientenes holdning. De viser en umåtelig stor interesse for å bidra til forskning. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre videre fremskritt i vårt arbeid. En stor takk til alle som har kjøpt boka og dermed bidrar på denne flotte gaven til oss, sa Arne Solberg med et nord-norsk glimt i øyet.

Klinikken fikk noen eksemplarer av boka som gave. Disse blir å finne på venterom ved klinikken. Fortsatt har redaksjonskomitéen et hundretalls usolgte eksemplarer, noe som gjør at gaven til Kreftklinikken kan bli enda større.