Lokale kirker får tilskudd til å ta vare på altertavler og malerier