Anna vil barna skal bytte ut mobilen i hånda mot tegnetusjer