«Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden … Og julens høytid på hvite vinger helt stille synker innover leden. (Dikt av Herman Wildenvey)».

Samlingsted i sorg og glede

85 år er det siden Anton Kjeldstad og Ivar Grylland tegnet kirken.

I 7596 Flaknan i Flora i Selbu står den laftete langkirken som var ferdig i 1936, med sine 140 sitteplasser.

Under årstallet for byggingen med solid tømmer, troner den helt spesielle løkkuppelen over valmtaket til det som er et samlingsstedet i sorg og glede.

Det flotte kapellet bare står der, klart til bruk når de som bor i nabolaget trenger det, eller blir invitert.

Orgeltoner fra 1959

Når organisten spiller, fyller toner som Brødrene Torkildsen i Åsen i Levanger står bak kirkerommet.

Anno 1959 er orgelet som står på et galleri.

Altertavlen har et korsfestelsesbilde fra 1936, og maler var Anton Kjeldstad.

Prekestolen er John Renå sitt arbeide, og døpefonten av Olav Engen. To klokker fra Olsen & Søn er fra 1936, ifølge Wikipedia.

Landemerket

Det er selve landemerket i grenda, det 85 år gamle kapellet i 7596 Flaknan. Nå hører det til der.

Rundt det er gravene og kirkegården. Det minner om samliv, farvel, sorg og savn, og godt og vondt.

Hverdagsbildet du ser der kapellet står skifter med lyset, været og dine tanker når det blir jul igjen.